Đối thoại không chờ định kỳ

Gốc
TCty Phân bón và Hóa chất dầu khí - Cty cổ phần hiện có 1.536 lao động (LĐ); 100% được ký kết các loại HĐLĐ theo đúng quy định của Bộ luật LĐ, NLĐ được bố trí công việc theo nội dung HĐLĐ đã giao kết. Việc tổ chức đối thoại định kỳ với người sử dụng LĐ theo quy định được thực hiện nghiêm túc.

Đặc biệt, để việc thực hiện dân chủ tại cơ sở thực sự chất lượng, không hình thức, CĐ TCty đã quán triệt việc đối thoại ngay khi nảy sinh vấn đề. Ông Tống Xuân Phong - Chủ tịch CĐ TCty - cho biết, việc ghi nhận, lấy ý kiến của NLĐ được thực hiện thường xuyên, từ cấp CĐ bộ phận nhằm giải quyết kịp thời vấn đề nảy sinh, chứ không chỉ ghi nhận, chờ đến phiên đối thoại định kỳ. Ngoài việc hướng dẫn thực hiện quy định về tổ chức đối thoại, CĐ TCty có hướng dẫn riêng, phân cấp đến từng CB CĐ các cấp, trong đó có sự phối hợp với chuyên môn đồng cấp để giải quyết khúc mắc của NLĐ theo thẩm quyền. Hướng dẫn này được CĐ TCty ban hành từ đầu năm 2015, được thực hiện tốt nên thực sự tạo không khí dân chủ trong toàn TCty. Không ít trường hợp NLĐ chưa nắm vững chế độ, chính sách nói chung, chế độ, chính sách của TCty nói riêng đã gặp trực tiếp CB CĐ để hỏi và được giải đáp ngay.

Những khúc mắc, dù nhỏ hay lớn của NLĐ được CB CĐ các cấp nắm bắt và phối hợp chuyên môn đồng cấp giải quyết kịp thời là yếu tố quan trọng để xây dựng mối quan hệ LĐ bền vững. Cũng chính sự nắm bắt này đã tạo thành kênh thông tin cho tổ chức CĐ. Điều đáng nói là do hầu hết các vấn đề, yêu cầu của NLĐ được giải quyết theo từng cấp nên đến đối thoại định kỳ của TCty thường có thêm nội dung về trách nhiệm của NLĐ đối với công việc đang làm, đối với TCty. Vì thực tế, NLĐ muốn có thu nhập tốt thì phải cho DN phát triển bền vững.

Cả NLĐ, người sử dụng LĐ đều thấy rõ trách nhiệm của mình trong mỗi công việc ở nơi không khí thực sự dân chủ đã tạo nên thành công của TCty. Lương bình quân đầu năm của NLĐ tại TCty đạt 19,7 triệu đồng/người/tháng. Toàn thể NLĐ trong TCty hưởng ứng các phong trào do CĐ tổ chức, nhất là phong trào thi đua, sáng kiến, sáng tạo, có 9 CĐCS thành viên đăng ký thực hiện ít nhất 100 sáng kiến cải tiến trong năm 2016; năng suất LĐ bình quân 5 tháng đầu năm tính theo doanh thu là 471 triệu đồng/người/tháng. CĐ cũng tuyên truyền vận động CBCNV thực hiện tốt chương trình tiết kiệm, chống lãng phí, kết quả ước tính thực hiện trong quý II là 13,5 tỉ đồng, đạt 49% kế hoạch.

Tin nóng

Tin mới