Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đối thoại thường xuyên với chiến sĩ

Báo Quân Đội Nhân Dân
Gốc

Trong những điều kiện, hoàn cảnh cụ thể, việc huy động cán bộ, chiến sĩ đóng góp nhằm nâng cao đời sống và điều kiện học tập, công tác cho chiến sĩ là cần thiết. Tuy nhiên, nếu không giải thích rõ về mục đích, ý nghĩa sẽ gây ra nhiều cách hiểu khác nhau...

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.quocphong.xaydungquandoi.25187.qdnd