Cuộc đối thoại này là một nỗ lực mới của TP. HCM nhằm giải đáp trực tiếp những thắc mắc của khu vực doanh nghiệp nước ngoài.

Một cuộc đối thoại thẳng thắn xung quanh việc thực thi pháp luật lao động tại Việt Nam giữa Hội Hữu nghị Việt Nam - Malaysia, Sở Lao động - Thương binh - Xã hội Thành phố Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp Malaysia đang hoạt động trên địa bàn đã diễn ra ngày 16/10. Cuộc đối thoại này là một nỗ lực mới của Thành phố Hồ Chí Minh nhằm giải đáp trực tiếp những thắc mắc của khu vực doanh nghiệp nước ngoài, lắng nghe phản hồi về thực tế thực hiện các chính sách, quy định hiện hành của Việt Nam về sử dụng lao động cũng như các kiến nghị cụ thể nhằm ổn định sản xuất và xuất khẩu hàng hóa của khối doanh nghiệp này. Tại Thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 140 doanh nghiệp Malaysia đang hoạt động, chiếm khoảng 3,2% tổng số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Số liệu chưa đầy đủ mà Sở tập hợp cho biết tổng số lao động Việt Nam đang làm việc tại những doanh nghiệp này là trên 2.000 người, trong đó có khoảng 90% số này đã ký hợp đồng lao động. Theo ông Lê Thành Tâm, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh - Xã hội thành phố, hầu hết doanh nghiệp Malaysia thực hiện tốt các quy định pháp luật lao động của Việt Nam. Tuy vậy, vẫn còn một số doanh nghiệp chưa thực hiện đầy đủ các quy định quan trọng về lao động như xây dựng thang lương, bảng lương, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể. Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Malaysia Calvin H Yau cho biết nhiều doanh nghiệp Malaysia sử dụng lao động phổ thông gặp khó khăn với quy định về thời hạn thử việc quá ngắn, chỉ có 6 ngày, của Việt Nam hiện nay. Ông cũng cho biết hầu hết doanh nghiệp Malaysia lúng túng trong xử lý các tranh chấp hoặc bất đồng với người lao động do không nắm vững các quy định pháp luật nước sở tại. Những câu hỏi mà nhiều doanh nghiệp Malaysia đặt ra với giới chức phụ trách lao động địa phương về thủ tục tuyển dụng, quy định sử dụng chuyên gia, tính thuế thu nhập… cho thấy họ cần được hỗ trợ nhiều hơn nữa về thông tin pháp luật về sử dụng lao động./. (TTXVN/Vietnam+)