ND - Lần đầu tiên, Cúp bóng chuyền châu Á được tổ chức tại Thái-lan thu hút tám đội là các đội tuyển quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam được Ban tổ chức mời đích danh sẽ tham dự giải.