Đổi vị với salad cá hồi và salad cá vược hoa quả nhiệt đới

Gốc
Hai đầu bếp trong chương trình 'Bản thiết kế cuộc sống' trên đây sẽ hướng dẫn cách làm món salad cá hồi và salad cá vược với hoa quả nhiệt đới.

Đầu bếp Thipsoong Noen Wittaya hướng dẫn cách làm món Salad cá vược với hoa quả nhiệt đới với một số nguyên liệu dưới đây:

Đổi vị với salad cá hồi và salad cá vược hoa quả nhiệt đới - Ảnh 1

Đổi vị với salad cá hồi và salad cá vược hoa quả nhiệt đới - Ảnh 2

Đầu bếp Ngô Thanh Hòa hướng dẫn cách làm món salad cá hồi gồm một số nguyên liệu sau:

Đổi vị với salad cá hồi và salad cá vược hoa quả nhiệt đới - Ảnh 3

Đổi vị với salad cá hồi và salad cá vược hoa quả nhiệt đới - Ảnh 4

Bản thiết kế cuộc sống

Tin nóng

Tin mới