Đôn đốc thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS

Gốc
Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Ngô Văn Tuyến mới đây đã ký ban hành văn bản số 491/LĐLĐ đôn đốc các cấp Công đoàn Thủ đô tăng cường thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2017.

Theo LĐLĐ Thành phố, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thành phố đã tích cực tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, đôn đốc, hướng dẫn thành lập CĐCS. Tính đến ngày 1/9/2017, toàn thành phố đã thành lập mới 444/400 CĐCS (đạt 111% kế hoạch), phát triển mới 31.911/45.000 đoàn viên (đạt 70,91% kế hoạch).

Một số đơn vị tích cực chỉ đạo nên đạt kết quả cao như: LĐLĐ quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, Long Biên; LĐLĐ huyện Thạch Thất, Ứng Hòa, Gia Lâm; Công đoàn Viên chức, Công đoàn ngành Xây dựng… đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS năm 2017. Tuy nhiên một số đơn vị có tỷ lệ phát triển đoàn viên còn thấp.

Đôn đốc thực hiện công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS - Ảnh 1

CĐ ngành Xây dựng Hà Nội tổ chức ra mắt CĐCS Công ty Cổ phần Austnam

Để hoàn thành chỉ tiêu thành lập mới 400 CĐCS, kết nạp mới 45.000 đoàn viên trong năm 2017 và phát triển tăng thêm 128.000 đoàn viên trong nhiệm kỳ 2013 - 2018 (theo kế hoạch của LĐLĐ Thành phố phấn đấu hoàn thành trong tháng 9 năm 2017 nhằm giành thời gian tập trung cho đại hội Công đoàn các cấp), Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố Hà Nội đề nghị các đơn vị tập trung chỉ đạo công tác phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS, đặc biệt trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước có đông lao động và hoàn thành chỉ tiêu phát triển đoàn viên, thành lập CĐCS Thành phố giao năm 2017 và nhiệm kỳ 2013 - 2018.

Đối với các đơn vị có số đoàn viên, CĐCS giảm trong năm 2017 và các năm tiếp theo, LĐLĐ Thành phố yêu cầu hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo Công văn số 432/LĐLĐ, ngày 10/08/2017 của Ban Thường vụ LĐLĐ thành phố Hà Nội.

LĐLĐ Thành phố cũng đề nghị các đơn vị tiếp tục thực hiện công tác rà soát, thống kê số CĐCS, lao động, đoàn viên thuộc địa bàn phân cấp quản lý, tổng hợp số doanh nghiệp và người lao động chưa có tổ chức Công đoàn; Báo cáo số liệu doanh nghiệp, đơn vị từ 30 lao động trở lên thuộc địa bàn phân cấp quản lý đã có và chưa có tổ chức công đoàn về LĐLĐ Thành phố.

LĐLĐ Thành phố đề nghị Chủ tịch LĐLĐ quận, huyện, thị xã; Công đoàn ngành, Công đoàn Tổng Công ty; Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở nghiêm túc triển khai thực hiện, gửi báo cáo định kỳ năm 2017 (bằng văn bản và email qua hòm thư: tochuc@congdoanhanoi.org.vn) về LĐLĐ Thành phố (qua Ban Tổ chức) chậm nhất trước ngày 05/10/2017.

Phạm Diệp

Tin nóng

Tin mới