Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính ngành giáo dục

Gốc
30 thủ tục hành chính được đơn giản hóa thuộc các lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chuẩn nhà giáo; Quy chế thi tuyển sinh; Hệ thống văn bằng chứng chỉ.

Đơn giản hóa nhiều thủ tục hành chính ngành giáo dục - Ảnh 1

Chính phủ vừa thông qua Phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT.

Theo đó, nội dung đơn giản hóa liên quan đến 30 thủ tục hành chính trong bốn lĩnh vực: Giáo dục và Đào tạo; Tiêu chuẩn nhà giáo; Quy chế thi tuyển sinh; Hệ thống văn bằng, chứng chỉ.

Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo có 24 thủ tục được đơn giản hóa bằng cách giảm bớt yêu cầu thông tin hoặc bỏ bớt các thành phần hồ sơ như: Thủ tục cho phép đào tạo ngành hoặc chuyên ngành trình độ thạc sĩ, tiến sĩ; Thủ tục mở ngành đào tạo trình độ đại học; Thủ tục tuyển chọn và cử nghiên cứu sinh đia đào tạo ở nước ngoài; Thủ tục xét duyệt học sinh bán trú; Thủ tục cấp học bổng và hỗ trợ kinh phí mua đồ dùng học tập dùng riêng cho người khuyết tật tại các cơ sở giáo dục ngoài công lập; Thủ tục cấp giấy phép gia hạn giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm…

Đối với thủ tục chuyển trường cho học sinh tiểu học, học sinh phổ thông cũng bỏ thành phần bản sao giấy khai sinh trong hồ sơ.

Thủ tục miễn giảm học phí cho học sinh, sinh viên bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao giấy khai sinh, bản sao sổ hộ khẩu (đối với các đối tượng có yêu cầu nộp các thành phần hồ sơ này); giảm bớt các yêu cầu thông tin về ngày tháng năm sinh, nơi sinh, họ tên cha, mẹ học sinh sinh viên, hộ khẩu thường trú tại mẫu đơn đề nghị miễn, giảm học phí; mẫu đơn đề nghị cấp bù tiền miễn, giảm học phí (dùng cho học sinh, sinh viên đang học tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học ngoài công lập hoặc tại cơ sở giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học thuộc các doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức kinh tế) và thay các thông tin trên bằng số định danh cá nhân.

Trong bản khai thủ tục xét tặng danh hiệu Nhà giáo Ưu tú, Nhà giáo Nhân dân, một số yêu cầu thông tin cũng được giảm bớt.

Trong lĩnh vực quy chế thi tuyển sinh, nhiều thủ tục về đăng ký thi THPT quốc gia được đơn giản hóa như bỏ thành phần hồ sơ: Bản sao giấy khai sinh (đối với đối tượng thí sinh tự do), bản sao sổ hộ khẩu (đối với đối tượng ưu tiên theo hộ khẩu); giảm bớt các yêu cầu thông tin về giới tính, nơi sinh, hộ khẩu thường trú, ảnh, mã tỉnh, mã huyện, mã trường tại Phiếu đăng ký dự thi kỳ thi THPT Quốc gia; thay các thông tin trên bằng số định danh cá nhân và chỉ yêu cầu nộp 1 phiếu.

Chính phủ giao Bộ GD-ĐT căn cứ nội dung Phương án đơn giản hóa được thông qua, trong phạm vi thẩm quyền chủ trì, phối hợp với bộ, ngành, cơ quan có liên quan chịu trách nhiệm sửa đổi, bổ sung, thay thế hoặc hủy bỏ, bãi bỏ thủ tục hành chính, giấy tờ công dân quy định tại văn bản quy phạm pháp luật để ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành phù hợp với thời điểm hoàn thành, vận hành của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

L.H

Tin nóng

Tin mới