Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui

Gốc
Năm mới sang thì vui thật đấy, nhưng đừng vui quá đà rồi lại... "mất vui" như các "thím" này nhé.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 1

Đón năm mới phải vui lên nào cô gái.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 2

Vui quá, quên luôn đường về rồi.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 3

Đang vui mà, tôi chưa muốn về đâu.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 4

Vui đến nỗi quên cả trời đất luôn nè.

Đừng say xỉn khi lũ bạn còn tỉnh nhé.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 5

Ối giời, sao lại nằm đây ngủ thế này.

Bảo đi nấu mì mà mãi không thấy đâu.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 6

Năm mới đến rồi, em vui quá mọi người ạ.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 7

"Tiệc" ở đâu thì ngủ luôn ở đấy thôi.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 8

Đường về nhà sao mà xa quá vậy?

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 9

Hậu quả của việc say khi lũ bạn "khốn nạn" còn tỉnh.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 10

Vui đến mức "ngã đâu là giường" thế này đây.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 11

Lần sau "yếu thì đừng có ra gió" nhé.

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 12

Tư thế ngủ khó đỡ của "đệ tử lưu linh".

Đón năm mới 2017, vui thôi đừng vui quá lại...mất vui - Ảnh 13

Sang năm mới rồi, đậy đi về thôi nào.

Tin nóng

Tin mới