Đón nhận cờ thi đua của Tổng LĐLĐVN

Gốc
ĐH đã diễn ra ngày 27.3 tại Hà Nội. Đồng chí Nguyễn Thị Thu Hồng - Phó Chủ tịch TLĐ - tới dự và trao tặng cờ thi đua nhiệm kỳ 2003 - 2008 của TLĐ cho CĐ NHNo&PTNTVN. Đây là CĐ chuyên ngành có số LĐ lên tới 30.849 người - đông nhất trong 9 CĐ chuyên ngành thuộc CĐ NH VN.

Tin nóng

Tin mới