Đòn quyết định đánh bại ý chí xâm lược của đế quốc Mỹ

Gốc
(HNM) - Từ xuân Mậu Thân 1968 đến xuân Mậu Tý 2008 là một quãng thời gian 40 năm. Độ dài của 4 thập kỷ cho phép chúng ta hiểu đầy đủ hơn, sâu sắc hơn cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân của quân và dân miền Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Tin nóng

Tin mới