Đơn vị bầu cử số: 17, 18 (quận Bình Thạnh)

Gốc

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Đức Hiển

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Thi Thanh

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Phan Thị Thắng

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Văn Thưởng

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Vũ Ngọc Tuất

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Ngô Minh Hải

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Dương Hồng Nhân

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Nguyễn Tấn Phát

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Đỗ Thị Minh Quân

Xem thêm tiểu sử và chương trình hành động của ứng cử viên Võ Thị Phương Uyên

Nguồn SGGP http://sggp.org.vn/don-vi-bau-cu-so-17-18-quan-binh-thanh-729690.html