Đơn vị đã thực hiện đúng hướng dẫn

Gốc
QĐND - Mục Tâm tình chiến sĩ, trang "Ý kiến chiến sĩ" Báo Quân đội nhân dân ngày 24-10-2011 có bài “Chúng tôi có được hưởng phụ cấp đặc thù ?”, phản ánh ý kiến của cán bộ, chiến sĩ Kho 812, 816. Mới đây, Báo Quân đội nhân dân đã nhận được công văn số 842/CT-K816, do Đại tá Lê Văn Sính, Chủ nhiệm Kho 816 trả lời nội dung như sau:

QĐND - Mục Tâm tình chiến sĩ, trang "Ý kiến chiến sĩ" Báo Quân đội nhân dân ngày 24-10-2011 có bài “Chúng tôi có được hưởng phụ cấp đặc thù ?”, phản ánh ý kiến của cán bộ, chiến sĩ Kho 812, 816. Mới đây, Báo Quân đội nhân dân đã nhận được công văn số 842/CT-K816, do Đại tá Lê Văn Sính, Chủ nhiệm Kho 816 trả lời nội dung như sau:

Ngay sau khi có thông tin đăng tải, chỉ huy đơn vị đã tổ chức sinh hoạt đối thoại với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng trong đơn vị. Qua sinh hoạt đối thoại, các ý kiến đều khẳng định, đơn vị đang thực hiện chi trả phụ cấp đặc thù quân sự đúng chức danh, đối tượng được hưởng theo Quyết định 15/2009/TTg ngày 21-1-2009/TTLB-BQP-BTC của liên bộ. Các chức danh chi trả thực hiện đúng thông báo số 248/TB-HĐ ngày 19-1-2010 của Hội đồng xét duyệt chức danh hưởng phụ cấp đặc thù quân sự của Tổng cục Kỹ thuật. Mặt khác, các đối tượng được chi trả, đơn vị đã thực hiện theo Quyết định 590/QĐ-TCKT ngày 13-7-2010 của Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật. Đơn vị không có sự vận dụng chi trả phụ cấp đặc thù quân sự cho các chức danh như đã nêu trong trang "Ý kiến chiến sĩ".

Chỉ huy đơn vị Kho 816 xin chân thành cảm ơn Báo Quân đội nhân dân đã kịp thời phản ánh tâm tư, tình cảm và các thông tin cần thiết của cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Đơn vị sẽ tiếp tục quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ nhận thức sâu sắc về nhiệm vụ và các chế độ được hưởng để tạo sự đồng thuận, thống nhất cao, bảo đảm công bằng trong thực hiện các chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước tại đơn vị, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

QĐND

Tin nóng

Tin mới