Hương Sơn, Lộc Hà công bố thành lập đảng bộ và đơn vị hành chính cấp xã

Hương Sơn, Lộc Hà công bố thành lập đảng bộ và đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 2/1, huyện Hương Sơn, Lộc Hà long trọng tổ chức lễ công bố thành lập các đơn vị hành chính cấp xã theo...

14 liên quan

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long sau sáp nhập

Công bố Quyết định thành lập Đảng bộ TP Hạ Long sau sáp nhập

Thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long là bước đi cụ thể hóa Nghị quyết số 837 của Ủy ban TVQH về sắp xếp đơn...

14 liên quan

Huyện Quan Hóa công bố quyết định thành lập Đảng bộ các xã, thị trấn mới sáp nhập

Sáng ngày 1-12-2019, tại các xã Phú Nghiêm, Phú Xuân và thị trấn Quan Hóa, Huyện Quan Hóa đã tổ chức lễ công...

14 liên quan

Huyện Vĩnh Lộc công bố quyết định thành lập Đảng bộ tại 3 đơn vị mới sáp nhập

Ngày 1-12-2019, huyện Vĩnh Lộc tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ tại 3 đơn vị mới sáp nhập và...

14 liên quan

Thành ủy TP Thanh Hóa: Công bố Quyết định thành lập các xã, phường Long Anh, Tào Xuyên và An Hưng

Thực hiện Nghị quyết số 786/NQ-UTVQH14, ngày 16-10-2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị...

14 liên quan

Huyện Thường Xuân: Công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn, nhiệm kỳ 2015 - 2020

Sáng 29-11-2019, huyện Thường Xuân tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Đảng bộ thị trấn nhiệm kỳ 2015...

14 liên quan

Huyện Hà Trung công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã

Chiều 28-11, UBND huyện Hà Trung đã tổ chức lễ công bố Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16-10-2019 của Ủy...

14 liên quan

TP.HCM sẽ sáp nhập các phường thế nào?

Để tổ chức hợp lý đơn vị hành chính phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển kinh tế, xã hội, TP.HCM đã...

14 liên quan