Kết quả kinh doanh của hai doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ đều tăng trưởng ấn tượng so với cùng kỳ. Trong năm 2015, hai doanh nghiệp này đều đã hoàn tất phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài lần lượt vào tháng 7 và tháng 12/2015.

Don von ngoai 'khung', PTI va BIC cung tang vot loi nhuan quy IV - Anh 1

Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (mã PTI-HNX) và Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HoSE) vừa thông báo kết quả kinh doanh quý IV/2015 tăng trưởng mạnh so với cùng kỳ.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của PTI đã tăng vọt gấp 8 lần cùng kỳ. Trong kỳ này, lãi thu về từ tiền gửi ngân hàng tăng vọt. Cùng với đó, PTI thu về khoản lãi đầu tư bất động sản lên tới 99 tỷ đồng.

Cùng với đó, hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng thu về nguồn thu tăng trưởng 31,5% cùng kỳ. Kết quả là lợi nhuận sau thuế quý IV của PTI đạt gần 101 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ chỉ thu về hơn 16 tỷ đồng. Với lợi nhuận tăng trưởng ấn tượng gấp 6 lần, EPS quý này tăng từ 329 đồng lên 1.554 đồng/cp.

Lũy kế cả năm 2015, PTI thu về 1.892 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng trưởng 31,6% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 162,2 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tăng gấp 2,4 lần so với năm trước.

Tại ĐHĐCĐ thường niên, PTI đề ra kế hoạch thu về 141 tỷ đồng lãi trước thuế khi có sự tham gia của nhà đầu tư chiến lược. Tuy nhiên, kết quả thực tế lại cao gấp vượt 46% kế hoạch đề ra.

Năm 2015 đánh dấu bước ngoặt của PTI khi đón hơn 1.077 tỷ đồng vốn ngoại từ Dongbu, doanh nghiệp bảo hiểm đến từ Hàn Quốc từ cuối tháng 7/2015. Vốn điều lệ của PTI tăng thêm 300 tỷ đồng từ 504 tỷ đồng lên gần 804 tỷ đồng. Nhờ phát hành với giá lớn hơn rất nhiều so với mệnh giá và giá thị trường, PTI thu về khoản thặng dự vốn lớn. Tổng vốn chủ sở hữu đã tăng lên gấp 2,7 lần từ 674 tỷ đồng lên 1.843 tỷ đồng. Tổng tài sản của PTI đã tăng 73% lên 4.286 tỷ đồng. Trong đó, tiền và tương đương tiền cùng các khoản tiền gửi tăng mạnh.

Kết quả kinh doanh quý IV của PTI

Don von ngoai 'khung', PTI va BIC cung tang vot loi nhuan quy IV - Anh 2

Giữa tháng 11/2015, Tổng công ty Bảo hiểm BIDV (mã BIC-HoSE) cũng đã hoàn tất bán vốn cho nhà đầu tư chiến lược Canada là Tâp đoàn Fairfax thông qua công ty con Fairfax Asia Limited. Mới đây, BIC đã bẩu bổ sung đại diện của Fairfax vào thành viên HĐQT của BIC cùng với việc lên kế hoạch Nam tiến và tái khởi động mô hình BIC Holdings.

Xem thêm: BIC: Bước chuyển mình sau ngày đón “rể” ngoại

Kết quả kinh doanh của BIC trong quý IV cũng tăng trưởng ấn tượng với lợi nhuận tăng gấp 2,4 lần. Doanh thu bảo hiểm cùng hoạt động tài chính đều tăng trưởng so với cùng kỳ là nguyên nhân giúp lợi nhuận BIC tăng vọt.

Lũy kế cả năm 2015, BIC thu về 1.060 tỷ đồng doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm, tăng trưởng 33% cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế cả năm đạt 126 tỷ đồng, tăng 18% so với năm trước và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra.

Cũng giống như PTI, vốn chủ sở hữu của BIC tăng mạnh gấp đôi từ 939 tỷ đồng lên 2.034 tỷ đồng. Đợt phát hành trái phiếu riêng lẻ cho Fairfax đã giúp BIC thu về hơn nghìn tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý IV của BIC

Don von ngoai 'khung', PTI va BIC cung tang vot loi nhuan quy IV - Anh 3