Đóng 50.000 đồng để biết... thông tin qui hoạch

Nhiều người dân ở huyện Phong Điền, TP Cần Thơ cho biết khi mua nhà, đất hay cất nhà... muốn biết thông tin về qui...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/14/111101/5368