Sau khi trở lại các quận ở đông Aleppo, người dân Syria tiếp tục bắt tay vào quá trình tái thiết vùng đất đổ nát sau 5 năm sa lầy vào nội chiến.

Dong Aleppo gio trong ra sao? - Anh 1

Kể từ khi các nhóm đối lập chính phủ rời khỏi đông Aleppo, nhiều dân thường bắt đầu trở lại quê nhà. Họ cũng sớm bắt tay vào tái thiết lại vùng đất này. Ảnh: Một chiếc lu đang ủn đất làm đường ở phía đông thành phố Aleppo. Ảnh FNA

Dong Aleppo gio trong ra sao? - Anh 2

Những khu phố đổ nát ở Aleppo giờ đã im tiếng súng, không còn các cuộc giao tranh ác liệt. Ảnh FNA

Dong Aleppo gio trong ra sao? - Anh 3

Một góc bình yên hiện giờ ở đông Aleppo. Ảnh FNA

Dong Aleppo gio trong ra sao? - Anh 4

Nhà chức trách địa phương chỉ đạo các công nhân xây dựng sửa sang đường sá. Ảnh FNA

Dong Aleppo gio trong ra sao? - Anh 5

Xe xúc đất đang làm việc tại một khu phố ở quận phía đông Aleppo. Ảnh FNA

Dong Aleppo gio trong ra sao? - Anh 6

Quan chức tới thị sát quá trình sửa sang đường phố. Ảnh FNA

Dong Aleppo gio trong ra sao? - Anh 7

Một con đường dải nhựa đang dần hình thành ở đông Aleppo. Ảnh FNA