Đông Anh chuẩn bị gì để thành lập quận của Thủ đô vào năm 2020?

Gốc
Phát biểu tại buổi giao ban báo chí thường kỳ do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều ngày 20/11, lãnh đạo huyện Đông Anh, TP. Hà Nội đã báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của huyện trong 10 tháng và nhiệm vụ trong thời gian tới, và đặc biệt là chủ trương thành lập quận Đông Anh vào năm 2020.

Lãnh đạo huyện Đông Anh đang tập trung quyết liệt thực hiện các mục tiêu để đưa Đông Anh lên quận năm 2020. Ảnh: internet

Theo ông Nguyễn Xuân Linh, Phó chủ tịch huyện Đông Anh, thời gian tới Đông Anh sẽ huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển trên tất cả các lĩnh vực theo Đề án xây dựng huyện Đông Anh thành quận và các đề án thành phần đã được các cấp phê duyệt.

Bên cạnh đó, để hiện thực hóa mục tiêu lên quận vào năm 2020, huyện sẽ chủ động rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu toàn khóa trên cơ sở đó đẩy mạnh việc tổ chức thực hiện nhằm góp phần hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, xã hội, chương trình trọng tâm, công trình trọng điểm toàn khóa của Ban chấp hành Đảng bộ huyện đã đề ra.

Về chuyển dịch cơ cấu kinh tế để hướng đến thành lập quận vào năm 2020 theo ông Nguyễn Xuân Linh, huyện sẽ tập trung phát triển kinh tế, đảm bảo tốc độ tăng trưởng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện theo hướng tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng cơ bản, nông lâm nghiệp- thủy sản.

Huyện cũng hỗ trợ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các DN thành lập mới và phát triển sản xuất kinh doanh, tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho DN. Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh phát triển thương mại gắn với tăng cường quản lý chặt chẽ, tạo cơ chế thu hút các đơn vị đầu tư, phát triển các ngành nghề kinh doanh, thương mại trên địa bàn huyện.

Một nội dung quan trọng được huyện Đông Anh tập trung quyết liệt để thực hiện mục tiêu thành lập quận vào năm 2020 đó là cải cách thủ tục hành chính.

Cụ thể, huyện sẽ hoàn thiện, phê duyệt và triển khai thực hiện có hiệu quả đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức cơ quan hành chính nhà nước theo hướng phục vụ chuyên nghiệp, hiện đại, hiệu quả đáp ứng yêu cầu quản lý của chính quyền đô thị giai đoạn 2018-2020.

“Thực hiện nghiêm túc kỷ cương hành chính, nội quy, quy chế tại các cơ quan hành chính thuộc huyện. Đồng thời thực hiện nghiêm túc bộ quy tức ứng xử của cán bộ, công chức, nhắc nhở, phê bình nghiêm túc đối với các cơ quan, đơn vị thực hiện không nghiêm kỷ cương hành chính”, ông Linh cho biết.

Ngoài ra, lãnh đạo huyện Đông Anh cũng thông tin, để thực hiện mục tiêu thành lập quận vào năm 2020, huyện sẽ đẩy mạnh thực hiện thu ngân sách, trong đó tập trung thu thuế, nợ đọng và tiền thuê đất, thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để tập trung và đấu giá đất...

“Huyện cũng đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các công trình, dự án, nhất là các dự án công trình trọng điểm toàn khóa và công trình đã được HĐND quyết nghị. Đồng thời, tăng cường kêu gọi xã hội hóa các dự án đầu tư xây dựng giảm gánh nặng cho ngân sách, nhất là giáo dục, y tế”, Phó chủ tịch huyện nêu.

Tại họp báo, nhiều phóng viên cũng chất vấn lãnh đạo huyện Đông Anh về việc một số dự án trọng điểm trên địa bàn đang chậm tiến độ, nguyên nhân của tình trạng này, theo ông Nguyễn Xuân Linh, công tác giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo quyết liệt, tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án đảm bảo đúng kế hoạch.

Tuy nhiên, đối với 3 dự án trọng điểm của huyện là Công viên Kim Quy, Trung tâm triển lãm quốc gia, Khu công viên phần mềm và nội dung số trọng điểm đã cơ bản hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao trên 90% diện tích phải thu hồi cho nhà đầu tư để thực hiện các bước tiếp theo.

“Khó khăn nhất đối với giải phóng mặt bằng của Dự án Công viên Kim Quy đó là việc di chuyển hơn 600 ngôi mộ nằm trên đất của Dự án. Hiện chúng tôi đã di chuyển được 360 ngôi mộ, thời gian tới sẽ tiếp tục hoàn thiện nốt công tác này”, ông Linh cam kết.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về khó khăn lớn nhất của Đông Anh trong hành trình phấn đấu lên quận vào năm 2020 lãnh đạo huyện Đông Anh cho rằng, huyện đang thiếu hai chỉ tiêu lớn nhất trong số 6 chỉ tiêu là thu ngân sách và cơ cấu lao động đô thị.

“Hiện trên địa bàn huyện có 83% lao động đô thi, trong khi đó yêu cầu của tiêu chí lên quận là số lao động đô thị phải chiếm 90%, do vậy thời gian tới huyện Đông Anh tiếp tục quyết liệt thực hiện tốt hai tiêu chí này”, ông Nguyễn Xuân Linh nói.

Dương Ngân