Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đồng bằng sông Cửu Long được mùa lúa hè thu

Nông dân các tỉnh Đồng bằng Sông Cửu Long đã thu hoạch hơn 50% trong tổng diện tích 1,6 triệu ha lúa hè thu chính vụ, với năng suất bình quân trên 5 tấn/ha, cao hơn năng suất vụ hè thu năm ngoái.

Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/260731/Default.aspx