KTNT - Những năm trước, bò được coi là con nuôi xóa đói, giảm nghèo ở các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL). Nhiều hộ dân đua nhau tậu bò về nuôi khiến đàn bò tăng lên nhanh chóng. Bây giờ thì chính nó đang khiến bà con đứng ngồi không yên.