Do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, tình hình hạn hán, xâm nhập mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo là nghiêm trọng.

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 1

Cánh đồng lúa Đông Xuân 2015 - 2016 bị chết khô do nhiễm mặn tại xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 2

Cánh đồng lúa Đông Xuân 2015 - 2016 bị chết khô do nhiễm mặn tại xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 3

Một ao nuôi tôm chưa thể nuôi trồng trở lại do nước quá mặn tại xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 4

Hơn một công ớt hơn ba tháng tuổi chuẩn bị cho trái của anh Trần Minh Sơn bị chết khô do nhiễm mặn tại xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 5

Cánh đồng lúa Đông Xuân 2015 - 2016 bị chết khô do nhiễm mặn tại xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 6

Cảnh khô hạn tại xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 7

Không còn nước ngọt để tưới, anh Trần Minh Sơn phải lấy nước trữ trong ao nhưng cũng đã bị nhiễm mặn để tưới cho hơn một công ớt hơn ba tháng tuổi chuẩn bị cho trái tại xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 8

Ruộng đồng khô hạn, nứt toác tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 9

Những con bò đi tìm nước ngọt để uống trên cánh đồng khô hạn, nứt toác tại xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 10

Một ao nuôi tôm chưa thể nuôi trồng trở lại do nước quá mặn tại xã Lịch Hội Thượng, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 11

Dòng Kênh Bà Kẹp thuộc xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng cạn trơ đáy và đã nhiễm mặn từ trước Tết nguyên đán đến nay. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 12

Phương tiện đi lại đường sông của một hộ dân bỏ không bên dòng Kênh Bà Kẹp,xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 13

Phương tiện đi lại đường sông của một hộ dân bỏ không bên dòng Kênh Bà Kẹp,xã Đại Ân 2, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng. (Ảnh: Duy Khương/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 14

Ông Trần Văn Sĩ - nông dân ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, bên ruộng lúa khô cằn. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)

Dong bang song Cuu Long nut ne vi "khat nuoc" - Anh 15

Ông Trần Văn Sĩ - nông dân ấp Bình Hòa, xã Bình Trinh Đông, bên ruộng lúa khô cằn. (Ảnh: Thanh Bình/TTXVN)