Đồng bằng sông Cửu Long phấn đấu tăng bình quân 12%/năm về GDP

Gốc
QĐND - Ông Bùi Ngọc Sương, Phó trưởng Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cho biết, mục tiêu phát triển kinh tế xã hội vùng Đồng bằng sông Cửu Long trong giai đoạn năm 2011-2020 là tiếp tục thi đua, xây dựng trở thành vùng kinh tế, vùng sản xuất lương thực, thủy hải sản trọng điểm của cả nước. Phấn đấu, GDP tăng bình quân 12%/năm, cơ cấu kinh tế của vùng là khu vực 1 chiếm 30%, khu vực 2 chiếm 35%, khu vực 3 chiếm 35%, thu nhập bình quân trên đầu người đạt 70 triệu đồng/năm. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu trên, ngoài những chính sách chung của Đảng và Nhà nước đề ra, vùng cần phải tập trung phát triển các trung tâm kinh tế; khai thác có hiệu quả tiềm năng khí ở vùng biển Tây Nam, các nhà máy và các công trình trọng điểm; phát triển kết cấu hạ tầng giao thông;…

HUỲNH VĂN

Tin nóng

Tin mới