Để đại hội dân tộc thiểu số các cấp ở khu vực Tây Nguyên tốt, trong đại hội nên có chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền và đoàn thể các cấp với đại biểu dân tộc thiểu số.

Kon Tum là địa phương đầu tiên trong cả nước vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất. Đây là một trong những cơ sở để Ban chỉ đạo Trung ương chỉ đạo các địa phương khác - nhất là các tỉnh còn lại trong khu vực Tây Nguyên - tổ chức đại hội tốt hơn trong thời gian tới. Ông Hà Hùng - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc - thành viên Ban chỉ đạo Đại hội dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ nhất trả lời phỏng vấn của phóng viên VOVNews về nội dung này. PV: Ông đánh giá như thế nào về quá trình tổ chức cũng như kết quả của Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh Kon Tum lần thứ nhất? Ông Hà Hùng: Kon Tum là tỉnh còn khó khăn, vừa rồi cơn bão số 9 tàn phá gây thiệt hại rất nặng nề, nhưng các huyện đã tổ chức đại hội rất thành công. Như vậy có thể khẳng định và chứng tỏ đồng bào các dân tộc thiểu số ở Kon Tum nói riêng và đồng bào Tây Nguyên nói chung luôn luôn tin tưởng vào Đảng và Nhà nước, tin tưởng vào đường lối mà Bác Hồ đã lựa chọn. Đặc biệt, trong cả nước, Kon Tum là tỉnh đầu tiên tiến hành đại hội. Nội dung của đại hội đã đảm bảo yêu cầu của Trung ương, rất sáng tạo trong việc tổ chức, biểu dương những kết quả đạt được, và đặc biệt là tuyên dương, tôn vinh những thành tích của các tập thể và cá nhân trong quá trình xây xựng và bảo vệ Tổ quốc. PV: Trong thời gian tới, cấp ủy, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương cần phải làm gì để kết quả của Đại hội có sức lan tỏa trong đời sống đồng bào các dân tộc thiểu số, thưa ông? Ông Hà Hùng: Sau đại hội, các địa phương cần tiếp tục phát động phong trào học tập thư của Bác Hồ gửi các đại hội trước đây. Trong thời gian tới các tỉnh Tây Nguyên cần tiếp tục tập trung cao hơn nữa trong công tác tuyên truyền thông tin nội dung của đại hội, đưa kết quả, những thành tích của các tập thể và cá nhân, gương điển hình tiên tiến, phổ biến rộng đến đồng bào dân tộc thiểu số ở các xã, thôn, buôn, đến mọi người dân để học tập noi gương. Để phát huy phong trào thi đua yêu nước, cần tập trung vào nhiệm vụ xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh Tổ quốc. Các tỉnh Tây Nguyên phải duy trì được phong trào thi đua, phát huy truyền thống đoàn kết các dân tộc. PV: Từ kết quả Đại hội ở Kon Tum, theo ông các địa phương khác trong khu vực Tây Nguyên cần rút kinh nghiệm như thế nào để tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam được tốt hơn? Ông Hà Hùng: Để Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số các cấp ở khu vực Tây Nguyên tốt hơn thì trong đại hội nên có chương trình đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, Nhà nước, chính quyền và đoàn thể các cấp với đại biểu dân tộc thiểu số, góp phần cho thành công của đại hội. Bên cạnh đó, các tỉnh Tây Nguyên phải tập trung cao độ cho công tác tuyên truyền về thành tựu và các gương sáng, điển hình của đồng bào các dân tộc thiểu số trên tất cả các lĩnh vực, để làm gương cho mọi người noi theo./. PV: Xin cảm ơn ông! Quốc Học (thực hiện)