ND- Năm nay, Tết cổ truyền Chol Chnam Thmay của đồng bào Khmer diễn ra trong các ngày 14, 15 và 16-4. Để bà con dân tộc Khmer Sóc Trăng vui đón Tết cổ truyền, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành trong tỉnh lãnh đạo tổ chức đón Tết trên tinh thần đoàn kết, vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm, bảo đảm giữ gìn bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.