Từ 28-30/9, trên 350.000 đồng bào Khmer Sóc Trăng đã đón tết Dolta (lễ ông bà) trong không khí vui tươi, an toàn và tiết kiệm.