Đóng BHXH như thế nào thì được hưởng bảo hiểm thai sản?

Gốc
Việc đóng bảo hiểm không liên tục (ngắt quãng) không làm người đóng bảo hiểm bị mất chế độ thai sản nếu người đóng bảo hiểm đáp ứng đủ điều kiện.

Câu hỏi: Tôi chuẩn bị sinh con nhưng lại không hiểu rõ về chế độ thai sản, xin cho hỏi: Không đóng BHXH liên tục 6 tháng có được hưởng bảo hiểm thai sản hay không? Theo quy định như thế nào thì được hưởng chế độ thai sản? Trong trường hợp chuyển công tác từ công ty này sang công ty khác nhưng bị đóng bảo hiểm ngắt quãng trước khi sinh thì có được hưởng chế độ thai sản hay không?

Trả lời về vấn đề này, Luật sư Đặng Văn Cường - Văn phòng Luật sư Chính Pháp - Đoàn luật sư Hà Nội cho biết, điều kiện để hưởng chế độ thai sản đối với lao động nữ sinh con được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 31 và khoản 2 Điều 31 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014. Cụ thể như sau:

Đóng BHXH như thế nào thì được hưởng bảo hiểm thai sản? - Ảnh 1

Không đóng BHXH liên tục 6 tháng có được hưởng bảo hiểm thai sản hay không? Ảnh Tuổi trẻ.

“Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:

b) Lao động nữ sinh con;

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.”

(Điều này được hướng dẫn cụ thể tại Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội)

Căn cứ vào quy định pháp luật nêu trên thì điều kiện để người đóng bảo hiểm được hưởng bảo hiểm thai sản khi sinh con là đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

Như vậy, trường hợp người đóng bảo hiểm tham gia đóng bảo hiểm từ đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh con thì sẽ được hưởng chế độ thai sản. Việc đóng bảo hiểm không liên tục (ngắt quãng) không làm người đóng bảo hiểm bị mất chế độ thai sản nếu người đóng bảo hiểm đáp ứng đủ điều kiện nêu trên.

Còn trong trường hợp chuyển công tác từ công ty này sang công ty khác nhưng bị đóng bảo hiểm ngắt quãng trước khi sinh thì có được hưởng chế độ thai sản hay không, Luật sư Cường cho hay, việc đóng bảo hiểm ngắt quãng không ảnh hưởng đến việc được hưởng chế độ thai sản. Do đó, trong trường hợp người đóng bảo hiểm chuyển công tác từ công ty này sang công ty khác mà đóng bảo hiểm ngắt quãng trước khi sinh nhưng vẫn đảm bảo điều kiện đóng bảo hiểm đủ 06 tháng trở lên trong vòng 12 tháng trước khi sinh thì được hưởng chế độ thai sản theo quy định.

Luật sư Đặng Văn Cường

Nguồn: Người đưa tin

Xem thêm:

Đọc báo Pháp luật Đời Sống trong ngày cập nhật liên tục từng giờ tại chuyên mục Pháp Luật

Tin nóng

Tin mới