Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đồng bộ trong quản lý hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao

Ngày 25/11, UBND tỉnh ban hành Công văn số 15085/UBND-VP gửi Sở VH-TT, các địa phương nhằm giải quyết trước mắt những khó khăn, hạn chế về hoạt động tại các trung tâm văn hóa, thể thao - học tập cộng đồng (gọi tắt là trung tâm) xã, phường, thị trấn trong thời gian chờ hướng dẫn cụ thể từ bộ, ngành Trung ương.

Cụ thể, các cấp tiếp tục thực hiện tổ chức, hoạt động của trung tâm theo hướng dẫn số 06/HD-SVHTT ngày 28/9/2020 của Sở VH-TT. Căn cứ vào tình hình thực tế, các địa phương bố trí, sắp xếp, giao nhiệm vụ cho cán bộ, công chức và người hoạt động không chuyên trách cấp xã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn tại trung tâm.

Sở VH-TT hướng dẫn hoạt động của các trung tâm trên toàn địa bàn tỉnh, bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ, hiệu quả, kịp thời trong tổ chức và quản lý hoạt động của các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở ở địa phương theo quy định của Bộ VHTT-DL. Trong quá trình hoạt động có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo UBND tỉnh để tháo gỡ.

HUYỀN TRANG