Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đồng chí Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII

Đồng chí Đoàn Quang Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII với số phiếu tín nhiệm cao.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Đoàn đại biểu tỉnh Thái Nguyên tham gia Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XII.

Đại hội đã thông qua Đề án Ban Chấp hành khóa XII có 145 đồng chí; thông qua tiêu chuẩn ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII, gồm: chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống; năng lực và uy tín; trình độ và tiêu chuẩn chính trị đảm bảo các tiêu chuẩn theo quy định của Quy chế cán bộ Đoàn; sức khỏe, độ tuổi.

Theo đó, nhân sự tham gia Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII phải có năng lực thực tiễn, kinh nghiệm trong công tác, có khả năng hoàn thành tốt nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công; có khả năng đối thoại và định hướng cho thanh thiếu nhi, cụ thể hóa nghị quyết của Đảng, nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc khóa XII; năng động, sáng tạo, cần cù, chịu khó, dám nghĩ dám làm, dám chịu trách nhiệm; có năng lực tư duy tổng hợp, phát hiện vấn đề mới, vấn đề khó, hạn chế, yếu kém trong thực tiễn; chủ động đề xuất nhiệm vụ, giải pháp có tính khả thi và hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi.

Kết quả, các đại biểu đã thống nhất cao tại Đại hội và bầu 144 đồng chí vào Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII (khuyết 1).

Đồng chí Đoàn Quang Duy, Bí thư Tỉnh đoàn Thái Nguyên đã trúng cử Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XII với số phiếu tín nhiệm cao.