Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng kiểm tra công tác bầu cử tại huyện Yên Định

Ngày 3-5, đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa đã đi kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 tại huyện Yên Định.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Yên Định, xã Định Tân.

Cùng đi có đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh; lãnh đạo huyện Yên Định.

Kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại thôn Yên Định, xã Định Tân và xã Định Hưng; làm việc với lãnh đạo huyện Yên Định, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng ghi nhận, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị bầu cử của địa phương được thực hiện nghiêm túc, chu đáo, đúng quy trình và các mốc thời gian quy định. Các bước hiệp thương giới thiệu người ứng cử đảm bảo đúng quy định. Đến nay, toàn huyện đã hoàn thành các hội nghị hiệp thương lần 3, thống nhất danh sách người đủ tiêu chuẩn ứng cử. Thành phần, cơ cấu, chất lượng người ứng cử đều đạt yêu cầu. Hiện huyện và các xã, thị trấn đã hoàn thành lập, công bố danh sách chính thức người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa và các thành viên trong đoàn kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại xã Định Hưng.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cũng đánh giá cao những kết quả đạt được về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng của huyện Yên Định trong năm 2020; những tháng đầu năm 2021 và công tác chuẩn bị bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bên cạnh đánh giá cao những kết quả đạt được, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng cũng đã chỉ rõ những mặt hạn chế, tồn tại trong phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, công tác xây dựng Đảng của huyện Yên Định thời gian qua và yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền huyện Yên Định cần phải khắc phục hiệu quả trong thời gian tới.

Lãnh đạo huyện Yên Định báo cáo kết quả thực hiện 4 tháng đầu năm 2021 và công tác bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2021.

Qua kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại xã Định Tân và xã Định Hưng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đã trực tiếp chỉ ra những thiếu sót cần khắc phục. Trên cơ sở những thiếu sót đã được chỉ ra, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu Ủy ban Bầu cử huyện Yên Định cần khẩn trương khắc phục, để tạo điều kiện thuận lợi cho cử tri đến tìm hiểu và lựa chọn được những người đại biểu xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân.

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa phát biểu tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Yên Định.

Để cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 thành công, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, nhấn mạnh: Thời gian từ nay đến ngày bầu cử (ngày 23-5-2021) không còn nhiều, cấp ủy đảng, chính quyền từ huyện đến cơ sở cần tập trung cao nhất sự lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt sâu sắc nội dung Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 20-6-2020 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14-1-2021 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 01-CT/TU ngày 25-11-2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền để cử tri và nhân dân nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; về tiêu chuẩn ĐBQH, đại biểu HĐND; quyền và nghĩa vụ của người ứng cử, của cử tri; các quy định về trình tự, thể thức bầu cử. Thông tin, tuyên truyền về cuộc bầu cử, phải gắn với tuyên truyền về những thành tựu, kết quả đạt được của quê hương, đất nước, nhất là tuyên truyền trực quan, tổ chức trang trí, cổ động, treo khẩu hiệu, băng rôn, áp phích về cuộc bầu cử.

Đồng thời, phát động các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhằm tạo không khí thi đua sôi nổi, phấn khởi, động viên tất cả cử tri tích cực tham gia đi bỏ phiếu, để cuộc bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Thực hiện công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử, theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời, sớm hoàn thành việc biên tập tiểu sử tóm tắt, danh sách trích ngang của những người ứng cử...

Các cấp ủy, tổ chức đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị tăng cường phối hợp, chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức tốt hội nghị tiếp xúc cử tri cho người ứng cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp thực hiện việc vận động bầu cử, bảo đảm dân chủ, công khai, bình đẳng, trật tự, an toàn xã hội và đúng quy định của pháp luật. Các cấp ủy đảng, các địa phương, đơn vị tăng cường chỉ đạo tiếp tục thông báo rộng rãi việc lập và niêm yết danh sách cử tri để nhân dân kiểm tra, thường xuyên rà soát, cập nhật và giải quyết ngay những vấn đề liên quan đến danh sách cử tri; tập trung hoàn thành việc viết thẻ cử tri. Tổ bầu cử thường xuyên thông báo cho cử tri biết ngày bầu cử, nơi bỏ phiếu, thời gian bỏ phiếu bằng hình thức niêm yết, phát thanh trên các phương tiện thông tin đại chúng của địa phương, đơn vị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Đỗ Trọng Hưng yêu cầu Ban Thường vụ huyện ủy Yên Định cần xây dựng phương án bố trí lực lượng, phân công cán bộ, công chức tăng cường cho các xã, thị trấn, các khu vực bỏ phiếu trước, trong và sau ngày bầu cử để kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, đôn đốc, hỗ trợ các tổ bầu cử thực hiện công tác bầu cử, đảm bảo đúng quy định pháp luật. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát về công tác bầu cử, qua đó kịp thời phát hiện những vấn đề bất cập hoặc phát sinh, vướng mắc để có phương án giải quyết. Cấp ủy, tổ chức đảng tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ, nắm chắc tình hình cán bộ, đảng viên và nhân dân, nhất là ở các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh trật tự để có phương án bảo đảm an ninh trật tự phù hợp, sát với thực tiễn địa phương, đơn vị, tuyệt đối không để bị động, bất ngờ. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội theo chức năng, nhiệm vụ được giao, chủ động nắm chắc tình hình, tích cực tuyên truyền vận động cử tri tham gia bầu cử. Kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19, có kịch bản, phương án bầu cử trong trường hợp dịch bệnh xảy ra trong những ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, để cuộc bầu cử thành công tốt đẹp, thực sự là ngày hội lớn của Nhân dân.

Minh Hiếu

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/thoi-su/dong-chi-bi-thu-tinh-uy-do-trong-hung-kiem-tra-cong-tac-bau-cu-tai-huyen-yen-dinh/135701.htm