Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đồng chí Chu Ngọc Anh tái đắc cử Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội

Sáng 23/6, tại kỳ họp thứ nhất Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Tại kỳ họp, sau phần bầu các chức danh chủ chốt Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội, các đại biểu đã bỏ phiếu kín, bầu Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố khóa XVI nhiệm kỳ 2021-2026, các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố và các Ủy viên Ủy ban nhân dân Thành phố, Hội thẩm Tòa án nhân dân khóa XV nhiệm kỳ 2021-2026.

Đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục được giới thiệu để Hội đồng nhân dân Thành phố bầu vào vị trí Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Đại biểu bấm nút thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố

Với 97,87% đại biểu có mặt tán thành (92/94), đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành Ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XV tiếp tục được bầu giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đối với đồng chí Chu Ngọc Anh đã được 100% đại biểu có mặt thông qua.

Trần Vũ

Nguồn LĐTĐ: https://laodongthudo.vn/dong-chi-chu-ngoc-anh-tai-dac-cu-chu-tich-uy-ban-nhan-dan-thanh-pho-ha-noi-125181.html