Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đồng chí Chu Ngọc Anh tái đắc cử chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng 23-6, tại kỳ họp thứ nhất, HĐND thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố khóa XV, giữ chức Chủ tịch UBND thành phố khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 với 92/94 đại biểu có mặt tán thành bằng phiếu kín (chiếm 97,87%).

Các đại biểu HĐND thành phố Hà Nội bỏ phiếu bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội

100% đại biểu HĐND thành phố có mặt đã biểu quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, đồng thời giao Thường trực HĐND thành phố hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Tiếp đó, các đại biểu HĐND thành phố đã bầu các chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Kết quả: Đồng chí Lê Hồng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021 tiếp tục được bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Các Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2016-2021: Nguyễn Trọng Đông, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Dương Đức Tuấn, Thành ủy viên; Hà Minh Hải, Thành ủy viên; Nguyễn Mạnh Quyền, Thành ủy viên; Chử Xuân Dũng, Thành ủy viên - tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu HĐND thành phố có mặt đã biểu quyết xác nhận kết quả bầu cử chức danh Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đối với các đồng chí: Lê Hồng Sơn, Nguyễn Trọng Đông, Dương Đức Tuấn, Chử Xuân Dũng, Hà Minh Hải, Nguyễn Mạnh Quyền, đồng thời giao Thường trực HĐND thành phố hoàn tất các thủ tục trình Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn.

Tại kỳ họp, HĐND thành phố cũng đã bầu 21 thành viên UBND thành phố Hà Nội là lãnh đạo các sở, ngành. Các đại biểu cũng đã biểu quyết xác nhận kết quả bầu cử đối với 21 thành viên UBND thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết xác nhận bầu chức danh Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội.

3 lĩnh vực tập trung tạo đột phá

Phát biểu sau khi bầu các chức danh UBND thành phố, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh thay mặt UBND thành phố nhiệm kỳ 2021-2026, cho biết: “Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên UBND thành phố nhận thức sâu sắc rằng đây là vinh dự lớn, đồng thời cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thủ đô tin tưởng, giao phó”, đồng chí Chu Ngọc Anh nhấn mạnh.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp.

Theo Chủ tịch UBND thành phố, trước yêu cầu tiếp tục đẩy mạnh toàn diện, đồng bộ công cuộc đổi mới theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố, UBND thành phố, Chủ tịch UBND thành phố nhận thức rõ trách nhiệm của mình chủ động kế thừa và phát huy những thành tựu, kết quả đạt được qua các thời kỳ; tiếp tục đổi mới, quyết liệt tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, hiệu quả hơn nữa trên mọi lĩnh vực trong nhiệm kỳ 2021-2026, tạo đà cho những năm tiếp theo và mục tiêu quan trọng nhất là: “Bảo đảm người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thẩm thấu được những lợi ích từ hoạt động điều hành, từ các chính sách của chính quyền thành phố”.

Trong đó, đồng chí Chu Ngọc Anh nêu 3 lĩnh vực, UBND thành phố sẽ tập trung để tạo đột phá thời gian tới:

Thứ nhất, ưu tiên hiện đại hóa, phát triển nhanh và đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, xây dựng các công trình tiêu biểu, mang đặc trưng của Thủ đô. Tập trung phát triển đồng bộ hạ tầng giao thông kết nối đô thị trung tâm với khu vực ngoại thành, các đô thị vệ tinh, các tỉnh, thành phố trong vùng Thủ đô, trọng tâm là đường Vành đai 4. Phát triển mạnh hạ tầng số, hạ tầng công nghệ thông tin, hạ tầng dữ liệu; kết nối liên thông, đồng bộ và thống nhất, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số.

Thứ hai, tiếp tục đẩy mạnh hoàn thiện thể chế, cơ chế, chính sách; tăng cường công tác tổ chức thực thi pháp luật, nâng cao hiệu quả quản trị xã hội, quản lý đô thị; cơ bản hoàn thành xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số. Tạo chuyển biến mạnh mẽ về kỷ luật, kỷ cương, ý thức, trách nhiệm, chất lượng và hiệu quả phục vụ doanh nghiệp và nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Đề xuất Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Thủ đô, tạo thể chế thuận lợi để xây dựng, phát triển Thủ đô nhanh và bền vững.

Thứ ba, phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, nhân lực quản lý xã hội, quản trị kinh tế, nhân lực ngành Văn hóa, Du lịch. Xây dựng, phát triển hệ sinh thái học tập sáng tạo và khởi nghiệp; thu hút, trọng dụng nhân tài trong và ngoài nước, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững và hội nhập quốc tế. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội. Khai thác, phát huy tối đa tài nguyên chất xám, nguồn lực trí tuệ của đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, đội ngũ trí thức, văn nghệ sĩ trên địa bàn Thủ đô. Khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, tự hào dân tộc, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng Thủ đô thành nơi đáng sống. Đề cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức xã hội, sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật. Đưa văn hóa và con người Hà Nội thực sự trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực quan trọng quyết định phát triển Thủ đô.

“Để hoàn thành nhiệm vụ trong giai đoạn mới, tập thể UBND thành phố sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, thống nhất, cùng với các sở, ban, ngành và 30 quận, huyện, thị xã, đồng tâm, hiệp lực, nêu cao tinh thần, ý thức trách nhiệm, nâng cao chất lượng thực thi công vụ, thống nhất nhận thức và hành động với quyết tâm cao theo phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Sáng tạo - Phát triển”; phân công, phân nhiệm rõ ràng; kiểm tra, khen thưởng và kỷ luật nghiêm minh; chung tay xây dựng hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở ngày càng vững mạnh, hiệu lực, hiệu quả vì mục tiêu xây dựng một Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại. Chấp hành và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, kịp thời các chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; của Thành ủy, đồng chí Bí thư Thành ủy, Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy và các Nghị quyết của HĐND thành phố”, Chủ tịch UBND thành phố khẳng định.

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh phát biểu tại kỳ họp.

Đồng thời, Chủ tịch UBND thành phố mong muốn tiếp tục nhận được sự ủng hộ, phối hợp, giám sát và cộng đồng trách nhiệm của HĐND thành phố, các vị đại biểu HĐND, các cơ quan tư pháp, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, các tổ chức chính trị - xã hội; sự giúp đỡ của các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; sự quan tâm, phối hợp, ủng hộ của các cơ quan truyền thông, của cử tri và nhân dân Thủ đô.

Trung tướng Nguyễn Hải Trung, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Giám đốc Công an thành phố.

Thiếu tướng Nguyễn Quốc Duyệt, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô.

Đồng chí Vũ Thu Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Thành ủy viên, Chánh Văn phòng UBND thành phố.

Đồng chí Nguyễn Xuân Lưu, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tài chính.

Đồng chí Đỗ Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Đồng chí Trần Thị Nhị Hà, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Y tế.

Đồng chí Võ Nguyên Phong, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Xây dựng.

Đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ.

Đồng chí Trần Thế Cương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.

Đồng chí Bạch Liên Hương, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Đồng chí Nguyễn Trúc Anh, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc.

Đồng chí Ngô Anh Tuấn, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Tư pháp.

Đồng chí Nguyễn An Huy, Chánh Thanh tra thành phố.

Đồng chí Bùi Duy Cường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.

Đồng chí Vũ Văn Viện, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải.

Đồng chí Chu Phú Mỹ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Đồng chí Đặng Hương Giang, Giám đốc Sở Du lịch.

Đồng chí Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.

Đồng chí Ngô Minh Hoàng, Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Nguyễn Tất Vinh, Trưởng ban Dân tộc thành phố.

Tiến Thành-Việt Tuấn - Ảnh: Viết Thành

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/chinh-tri/1003511/dong-chi-chu-ngoc-anh-tai-dac-cu-chuc-chu-tich-ubnd-tp-ha-noi-nhiem-ky-2021-2026