“Đồng chí Hoàng Quốc Việt với cách mạng Việt Nam”

Gốc
Ngày 28-5 tại Hà Nội, Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh) đã tổ chức Hội thảo khoa học: “Đồng chí Hoàng Quốc Việt với cách mạng Việt Nam” nhân kỷ niệm 105 năm Ngày sinh của đồng chí Hoàng Quốc Việt (28-5-1905/28-5-2010).

Các tham luận được trình bày và gửi đến hội thảo đều khẳng định: Trải qua gần 70 năm hoạt động cách mạng, đồng chí Hoàng Quốc Việt đã đảm nhận nhiều trọng trách trong các cơ quan Đảng, Nhà nước và Đoàn thể nhân dân. Trên mỗi vị trí công tác, trong mọi hoàn cảnh, đồng chí Hoàng Quốc Việt đều hoàn thành xuất sắc và để lại những bài học kinh nghiệm quý báu. Là một trong những yếu nhân tham gia lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nhưng đồng chí Hoàng Quốc Việt không một chút đòi hỏi về chức quyền, địa vị, tuyệt đối phục tùng sự phân công của Đảng. Dù ở bất cứ cương vị nào, đồng chí cũng dốc lòng, dốc sức, tìm tòi sáng tạo, hoàn thành trọng trách trước Đảng, trước nhân dân. Trung với nước, hiếu với dân, cần kiệm liêm chính, chí công vô tư, giản dị, chân thành, cởi mở, gắn bó mật thiết với quần chúng nhân dân, là những phẩm chất cao đẹp, sáng ngời của người cộng sản Hoàng Quốc Việt. Tham luận của các đại biểu tại hội thảo cũng nhấn mạnh: Đồng chí Hoàng Quốc Việt là người cộng sản kiên trung, bất khuất, một trong những nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam. Đồng chí đã hiến dâng trọn đời mình cho lý tưởng của Đảng và là học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đồng chí Hoàng Quốc Việt là hiện thân của người chiến sĩ cách mạng bất khuất, kiên trung, liêm khiết, bình dị, khoan dung - một chiến sĩ cộng sản ưu tú. Bích Thủy

Tin nóng

Tin mới