Chiều 24/10, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015-2020 đã kết thúc sau 3 ngày làm việc.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 53 đồng chí; bầu đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII gồm 17 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XV đã họp phiên đầu tiên bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 14 đồng chí; Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy gồm 11 đồng chí. Đồng chí Lê Trường Lưu được bầu giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế; đồng chí Nguyễn Văn Cao, Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Bùi Thanh Hà được bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế nhiệm kỳ 2015-2020.

Dong chi Le Truong Luu giu chuc Bi thu Tinh uy Thua Thien-Hue - Anh 1

Đồng chí Lê Trường Lưu phát biểu tại đại hội. Ảnh: Quốc Việt/TTXVN

Mục tiêu nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Thừa Thiên - Huế lần thứ XV đề ra là: Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; phát huy sức mạnh toàn dân; huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Phấn đấu xây dựng Thừa Thiên Huế thành thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng “di sản, văn hóa, sinh thái, cảnh quan, thân thiện với môi trường”; đến năm 2020 xứng tầm là một trong những trung tâm văn hóa - du lịch, y tế chuyên sâu, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ của cả nước và khu vực; quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị - xã hội ổn định, vững chắc; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đại hội xác định trong nhiệm kỳ 2015-2020, tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu 100% tổ dân phố, thôn, bản có tổ chức đảng, đảng viên; bình quân hàng năm kết nạp trên 2.000 đảng viên; phấn đấu không có tổ chức cơ sở Đảng yếu kém. Tỉnh tập trung thực hiện các chương trình trọng điểm về phát triển du lịch - dịch vụ; hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công nghiệp; chương trình xây dựng nông thôn mới và chương trình phát triển nguồn nhân lực.

Tỉnh Thừa Thiên - Huế phấn đấu đạt tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng bình quân trên 9%/năm; GRDP bình quân đầu người đạt từ 3.400 - 3.700 USD; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng bình quân từ 15% - 20%/năm; thu ngân sách nhà nước tăng bình quân từ 10% - 12%/năm; tỷ lệ đô thị hóa từ 60% - 65%; mỗi năm giải quyết việc làm mới từ 15.000 - 17.000 lao động/năm, trong đó lao động qua đào tạo đạt 65% - 70%; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân từ 1,5% - 2%/năm; số xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt từ 50% - 60%...

Tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo của cấp ủy các cấp đối với hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở; khắc phục triệt để tình trạng đảng bao biện, làm thay hoặc buông lỏng lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng; tôn trọng các nguyên tắc hiệp thương dân chủ; phát huy vai trò phản biện xã hội và tham gia giám sát của mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội.

Tỉnh đổi mới cách ra nghị quyết, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện, kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện nghị quyết của Đảng; đổi mới phong cách, lề lối làm việc của các cấp ủy, các cơ quan lãnh đạo của Đảng từ tỉnh đến cơ sở theo hướng khoa học, dân chủ, gần dân, sâu sát thực tế, nói đi đôi với làm; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và xây dựng văn hóa trong Đảng, khắc phục tình trạng rườm rà, bất hợp lý về thủ tục, giảm bớt giấy tờ, hội họp.

Trong nhiệm kỳ tới, Thừa Thiên - Huế tiếp tục tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh; nâng cao năng lực và sức chiến đấu của Đảng; thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” nghiêm túc, trách nhiệm và đạt kết quả tích cực.

Tỉnh quyết tâm tạo chuyển biến cơ bản về ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức cách mạng của mỗi cán bộ, đảng viên, chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo thực tiễn, tự sửa chữa khuyết điểm, tự điều chỉnh hành vi và các hoạt động trong công tác cũng như trong cuộc sống...

Quốc Việt (TTXVN)