Đồng chí Lê Văn Thành được bầu là Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Gốc
(BVPL) - Sáng 24/10/2015, Đại hội XV Đảng bộ thành phố Hải Phòng, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tiếp tục làm việc và thông báo kết quả bầu cử Ban chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, kết quả bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội XII của Đảng, kết quả bầu ban thường vụ Thành ủy Hải Phòng; Ủy ban kiểm Thành ủy Hải Phòng.

Đồng chí Lê Văn Thành được bầu là Bí thư Thành ủy Hải Phòng - Ảnh 1

Ban chấp hành thành ủy Hải Phòng khóa XV, nghiệm kỳ 2015-2020

Đại hội công bố kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV, theo đó 56 đồng chí đã trúng cử Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XV nhiệm kỳ (2015 – 2020). Trong đó, số lượng nữ là 05 đồng chí (đạt 8,9%); số ủy viên tham gia Ban chấp hành Đảng bộ thành phố lần đầu là 22 đồng chí (đạt 39.28 %).

Tiếp đó, đồng chí Cao Xuân Liên, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy đã thay mặt Đoàn Chủ tịch trình bày Đề án nhân sự bầu cử Đoàn đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội XII của Đảng do Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XIV chuẩn bị. Đại hội biểu quyết 100% nhất trí thông qua Đề án nhân sự Đoàn đại biểu đi dự Đại hội XII của Đảng; tiến hành thảo luận tại tổ về ứng cử, đề cử nhân sự Đoàn Đại biểu Đảng bộ thành phố đi dự Đại hội XII của Đảng, 23 đồng chí được bầu là đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết đi dự Đại hội XII của Đảng.

Đồng chí Lê Văn Thành được bầu là Bí thư Thành ủy Hải Phòng - Ảnh 2

Đồng chí Lê Văn Thành tân Bí thư Thành ủy Hải Phòng khóa XV

Chiều 23/10, Đảng bộ thành phố Hải Phòng khóa XV đã họp phiên thứ nhất đã bầu ra 11 đồng chí là Ủy viên Ban thường vụ thành ủy Hải Phòng, bầu đồng chí Lê Văn Thành nguyên Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng được bầu là Bí Thành ủy Hải Phòng khóa XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020; đồng chí Nguyễn Thị Nghĩa nguyên Phó bí thư thường trực Thành ủy Hải Phòng tái đắc cử là Phó bí thư Thành ủy Hải Phòng.

Đại hội đã bầu Ủy ban kiển tra Thành ủy Hải Phòng gồm 9 đồng chí, trong đó đồng chí Đỗ Mạnh Hiến được bầu là Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra thành ủy Hải Phòng khóa XV.

Quang Chiến

Tin nóng

Tin mới