Tài khoản

Bạn đồng ý với việc Đăng nhập/Đăng ký từ tài khoản liên kết Zalo

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại Đắk Lắk

Ngày 18/8, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương cùng Đoàn công tác của Trung ương đã đến dự Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại xã Ea Sol, huyện Ea H'leo, tỉnh Đắk Lắk.

Phát biểu tại đây, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Lắk nói chung và chính quyền, nhân dân xã Ea Sol, huyện Ea H’leo nói riêng. Đồng chí tin tưởng dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền tỉnh Đắk Lắk, huyện Ea H’leo và trực tiếp là của Đảng ủy, HĐND, UBND xã Ea Sol, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, ngành, đoàn thể và đặc biệt là sự tham gia tích cực của nhân dân trên địa bàn nói chung và người dân xã Ea Sol nói riêng, phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ở địa phương sẽ phát triển mạnh mẽ hơn, góp phần quan trọng trong bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường hòa bình, ổn định, lành mạnh, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Đảng, Nhà nước và hướng dẫn của Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, công tác dân vận trong Công an Nhân dân để đảm bảo đồng thời ba thành tố “Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ”. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, khắc phục những hạn chế trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Các đại biểu tham dự Ngày hội.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải thấm nhuần quan điểm “Cách mạng là sự nghiệp của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân”, nhận thức sâu sắc về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Theo đó, mỗi cán bộ, đảng viên phải đi sâu, đi sát, thực sự thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, vì lợi ích của nhân dân; gương mẫu, đi đầu trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; thường xuyên củng cố và phát huy vai trò của già làng, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, lực lượng nòng cốt của các tổ chức chính trị - xã hội; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, gắn với các phong trào thi đua, các cuộc vận động khác của Đảng, Nhà nước và địa phương.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị việc tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phải được duy trì thực hiện định kỳ hằng năm và hướng về cơ sở để người dân được trực tiếp tham gia; tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đảm bảo thiết thực, phù hợp với phong tục, tập quán của đồng bào dân tộc và điều kiện, hoàn cảnh cụ thể của từng đơn vị, địa phương đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Đồng thời, phát triển, nâng cao chất lượng các hình thức tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải từ gia đình đến cộng đồng dân cư, trong cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhằm nâng cao nhận thức của nhân dân về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới; phát huy quyền lợi, nghĩa vụ của người dân trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự, đấu tranh phòng, chống tội phạm; quan tâm hướng dẫn, hỗ trợ, đảm bảo sinh kế giúp người dân an cư lạc nghiệp; kịp thời động viên, khen thưởng và tuyên truyền nêu gương người tốt, việc tốt trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc để động viên khích lệ phong trào.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng gia đình chính sách xã Ea Sol.

Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa trao quà tặng gia đình chính sách xã Ea Sol.

Dịp này, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã trao nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách, hộ đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhiều cá nhân, tập thể của xã Ea Sol có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được tặng Kỷ niệm chương, Bằng khen, Giấy khen của Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh, Công an tỉnh và Ủy ban Nhân dân huyện Ea H’leo./.

Xã Ea Sol có 19 thôn, buôn với hơn 15.600 nhân khẩu sinh sống, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số chiếm 62%, các tôn giáo (Phật giáo, Công giáo, Tin lành) chiếm 29,7% dân số. Những năm qua, cấp ủy, chính quyền địa phương luôn quan tâm chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với nhiều nội dung, hình thức phong phú, huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị ở cơ sở và nhân dân tham gia; xây dựng nhiều mô hình hoạt động hiệu quả như mô hình “3 an toàn bảo đảm an ninh, trật tự” tại Chi hội Tin lành Ea Sol, mô hình “Camera giám sát an ninh, trật tự”… Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân được chú trọng, đạt nhiều kết quả; đông đảo nhân dân tích cực hưởng ứng, tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, tố giác tội phạm, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng, giải quyết nhiều vụ việc mâu thuẫn phát sinh ở cơ sở.

Nhân dân và cán bộ xã Ea Sol nhiều năm liền được các cấp, các ngành khen thưởng. Ea Sol là một trong những điểm sáng trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc của tỉnh Đắk Lắk.

Văn Quán