(HNM) - Chiều 6-11, đồng chí Trương Tấn Sang, UVBCT, Thường trực Ban Bí thư TƯ Đảng đã đến thăm và làm việc tại Học viện Hành chính Quốc gia (thuộc Học viện Chính trị - Hành chính Quốc gia Hồ Chí Minh).