Đồng chí Trương Tấn Sang làm việc với VCCI

Ngày 21/7, đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Tại buổi làm việc, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) với tư cách là đại diện của cộng đồng doanh nghiệp trong nước đã kiến nghị với Bộ Chính trị, Ban Bí thư về việc hình thành nghị quyết về doanh nghiệp làm kim chỉ nam để định hướng cho doanh nghiệp phát huy vai trò lĩnh vực của mình.

Nguồn CAND: http://www.cand.com.vn/vi-VN/thoisu/2008/7/95673.cand