Động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra ở khu vực Đông Bắc Ohonua của Tonga

Gốc
Theo thông báo của Cơ quan Khảo sát Địa chấn Mỹ, một trận động đất mạnh 6,1 độ đã xảy ra ở khu vực Đông-Bắc Ohonua của Tonga vào sáng sớm nay.

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/dong-dat-manh-61-do-da-xay-ra-o-khu-vuc-dong-bac-ohonua-cua-tonga-d 99514.html