Đóng điện đường dây 220 kV Bản Lả - Vinh

Gốc
Vào lúc 10 giờ 45 ngày 01/3/2010, tại trạm biến áp (TBA) 220 kV Hưng Đông – TP Vinh – tỉnh Nghệ An, tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (NPT) đã đóng điện thành công đường dây 220kV Bản Lả - Vinh và công trình mở rộng TBA 220 kV Hưng Đông - TP Vinh.

Kiểm tra các công việc cuối cùng trước khi đóng điện Ông Phan Ngọc Đào - Phó Trưởng Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Bắc ( Ban AMB) cho biết: Công trình được NPT đầu tư trên 650 tỷ đồng, giao cho Ban AMB quản lý dự án. Sau khi đóng điện công trình sẽ được bàn giao cho Truyền tải điện Nghệ An - công ty Truyền tải điện 1 quản lý vận hành. Công trình được khởi công ngày 25/5/2006 là đường dây 2 mạch dài hơn 174 km với 466 khoảng cột đi qua 8 huyện, thị và TP Vinh của tỉnh Nghệ An. Việc xây dựng đường dây rất khó khăn bởi chủ yếu đi qua địa hình rừng rậm, núi cao và vực sâu hiểm trở, bị chia cắt bởi nhiều sông suối... Việc đóng điện công trình này có ý nghĩa hết sức quan trọng khi Nhà máy thủy điện Bản Vẽ (công suất 320 MW, điện năng trung bình 1,1 tỷ kWh/năm) chuẩn bị phát điện. Quang Thắng

Tin nóng

Tin mới