Đóng điện tụ bù dọc 2000A đường dây 500 kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh

Gốc
Tại Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh, Công ty Truyền tải điện 2 – Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) vừa đóng điện thành công bộ tụ bù dọc 2000A nằm trong dự án nâng dung lượng tụ bù dọc đường dây 500 kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh

CôngThương - Công trình là một hợp phần nằm trong dự án nâng dung lượng tụ bù dọc đường dây 500 kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh, có tổng mức đầu tư trên 397 tỷ đồng. Khối lượng thi công bao gồm: Lắp đặt thay thế 4 bộ tụ bù dọc 1000A bằng 4 bộ tụ bù dọc 2000A, trong đó 1 bộ lắp tại trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh, 1 bộ lắp tại sân phân phối 500 kV Vũng Áng, 2 bộ lắp tại Trạm biến áp 500 kV Đà Nẵng. Dự án do EVNNPT làm chủ đầu tư, Công ty Truyền tải điện 2 quản lý điều hành dự án, Công ty Truyền tải điện 1 tổ chức thi công lắp đặt, Hãng GE là đơn vị cung cấp thiết bị.

Công trình nâng dung lượng tụ bù dọc đường dây 500 kV Đà Nẵng - Hà Tĩnh là một trong những dự án được thực hiện nhằm nâng cao khả năng truyền tải đường dây 500 kV Bắc Nam, cụ thể là đường dây 500 kV Đà Nẵng – Hà Tĩnh, đáp ứng nhu cầu phụ tải và tăng khả năng vận hành kinh tế các nguồn điện.

Ngọc Loan

PHẢN HỒI

Tin nóng

Tin mới