NDĐT- Ban chỉ đạo Chương trình “Đồng hành cùng Doanh nghiệp Dệt May Việt Nam vì đồng bào biển đảo của Tổ quốc” quyết định ủng hộ 10 triệu đồng cho những ngư dân gặp nạn trên tàu QNg 96516.

Ngày 8-3, tàu QNg 96516 do ông Dương Thành Phú ở thôn Tây, xã An Hải, huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi làm thuyền trưởng bị tàu lạ của nước ngoài đâm chìm, mười bảy người trên tàu may mắn sống sót, nhưng thiệt hại về vật chất lên đến 2 tỷ đồng. Được tin, Ban chỉ đạo Chương trình “ Đồng hành cùng Doanh nghiệp Dệt May Việt Nam vì đồng bào biển đảo của Tổ quốc” đã quyết định ủng hộ 10 triệu đồng cho những ngư dân gặp nạn. Số tiền ủng hộ được chuyển cho Ủy ban MTTQ tỉnh Quảng Ngãi nhờ trao cho các nạn nhân.