Hanoinet - Bền lề hội nghị tổng kết công tác năm 2007 của ngành GTVT, Bộ trưởng Bộ GTVT Hồ Nghĩa Dũng cho biết, năm 2008 là năm đẩy mạnh triển khai các dự án giao thông trọng điểm.