Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

'Đồng lòng, sáng tạo, vượt qua thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII' (*)

Sau 1 buổi làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 20 (tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021) của HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Báo Quảng Bình điện tử trân trọng đăng toàn văn bài phát biểu bế mạc của đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại kỳ họp này.

Kính thưa đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy,

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, chính quyền, MTTQVN tỉnh,

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các vị khách mời của kỳ họp,

Sau 1 buổi làm việc với tinh thần tích cực, khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm cao, kỳ họp thứ 20 (tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016-2021) của HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra.

Đồng chí Trần Hải Châu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu bế mạc kỳ họp.

Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã xem xét, thảo luận báo cáo tổng kết nhiệm kỳ của HĐND, Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh; UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; báo cáo của Ủy ban MTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây dựng chính quyền và nghe các ý kiến thảo luận về hoạt động của HĐND nhiệm kỳ qua; thông qua Nghị quyết bổ sung kế hoạch thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất năm 2021. HĐND tỉnh đã biểu dương các tập thể, cá nhân có đóng góp vào hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-2021. Đặc biệt, kỳ họp đã được nghe phát biểu chỉ đạo của đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy. Thường trực HĐND tỉnh trân trọng cảm ơn ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ghi nhận những ý kiến thảo luận của quý vị đại biểu. Thường trực HĐND tỉnh sẽ chỉ đạo tổng hợp để HĐND tỉnh khóa mới nghiên cứu đưa vào chương trình hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Trên cơ sở xem xét, thảo luận các báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2016-2021, HĐND tỉnh đã thống nhất đánh giá: 5 năm qua, trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều thời cơ và thách thức đan xen. Tình hình thế giới, khu vực có nhiều diễn biến phức tạp, khó lường; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh… Bên cạnh đó, tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện nhiều khó khăn, thách thức gay gắt hơn dự báo… đã ảnh hưởng rất lớn đến sự phát triển của tỉnh. Nhưng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ, của Tỉnh ủy, sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp, sự tin tưởng, ủng hộ và giám sát của nhân dân, HĐND tỉnh khóa XVII đã kế thừa, phát huy thành quả của các khóa trước, tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của mình theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh Trần Hải Châu và đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Thắng trao bằng khen của UBND tỉnh cho các cá nhân.

Các kỳ họp của HĐND tỉnh ngày càng dân chủ, thiết thực và hiệu quả, quyết định nhiều vấn đề quan trọng ở địa phương, bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và phù hợp với yêu cầu của thực tiễn. Qua 20 kỳ họp, HĐND tỉnh đã ban hành 261 nghị quyết để quyết định những vấn đề lớn, quan trọng của địa phương; đặc biệt là quyết định các mục tiêu, chỉ tiêu và biện pháp bảo đảm việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội (KT-XH) 5 năm và hằng năm của tỉnh nhà; cụ thể hóa kịp thời Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, bảo đảm tính thống nhất, khả thi, thiết thực, đi vào cuộc sống và phát huy hiệu quả.

Trong hoạt động giám sát đã có nhiều đổi mới, lựa chọn những vấn đề quan trọng được đông đảo cử tri, dư luận xã hội quan tâm để giám sát, kịp thời phát hiện kiến nghị với các cấp có thẩm quyền giải quyết những vướng mắc, yếu kém và bổ sung, hoàn thiện các chủ trương, giải pháp trong lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp chính quyền, đem lại nhiều kết quả và hiệu ứng tích cực. Công tác tiếp xúc cử tri đã có nhiều đổi mới về nội dung và hình thức. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Mối quan hệ giữa đại biểu HĐND tỉnh với cử tri địa phương ngày càng gắn bó. Các vấn đề phát sinh giữa 2 kỳ họp trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch KT-XH được giải quyết chủ động, kịp thời.

Với nhiệm vụ tổ chức thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã có nhiều cố gắng, nỗ lực cao trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành. Tình hình KT-XH của tỉnh trong 5 năm qua tiếp tục ổn định và có nhiều bước phát triển; có 18/21 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu trong kế hoạch 5 năm thực hiện đạt và vượt kế hoạch. Nền kinh tế tỉnh tiếp tục ổn định, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân hàng năm 6,83%; thu ngân sách tăng bình quân 17,4%/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp-xây dựng và dịch vụ trong cơ cấu GRDP; xây dựng nông thôn mới đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá. Du lịch từng bước khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn. Kết cấu hạ tầng KT-XH từng bước được đầu tư theo hướng đồng bộ và phát huy hiệu quả. Môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện mạnh mẽ bằng các cơ chế, chính sách phù hợp, thuận lợi hơn. Lĩnh vực văn hóa-xã hội, giáo dục, y tế, khoa học-công nghệ tiếp tục được quan tâm và đạt kết quả tích cực. Công tác giảm nghèo bền vững, bảo đảm an sinh xã hội được chú trọng. Quốc phòng-an ninh được tăng cường; trật tự, an toàn xã hội được giữ vững. Hiệu lực, hiệu quả quản lý, chỉ đạo điều hành của chính quyền các cấp được nâng cao.

Bám sát các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; dưới sự chỉ đạo của Chính phủ và Tỉnh ủy, với vai trò là cơ quan chấp hành của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã tập trung, dân chủ, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành; kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng đề xuất, trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định nhiều nội dung và tổ chức triển khai đồng bộ, hiệu quả Nghị quyết của HĐND tỉnh để phát huy tiềm năng, thế mạnh địa phương trong phát triển KT-XH, bảo đảm an ninh quốc phòng, nâng cao phúc lợi, bảo đảm an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân và xây dựng, củng cố bộ máy chính quyền.

Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh đã từng bước đổi mới theo lộ trình cải cách tư pháp và có nhiều tiến bộ trong công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án, kiểm sát hoạt động tư pháp. Ủy ban MTTQVN tỉnh tích cực tham gia chuẩn bị và tham dự các kỳ họp của HĐND tỉnh; cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận và các hội, đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động theo hướng sát cơ sở, địa bàn dân cư, gắn với sự việc cụ thể. Chất lượng, hiệu quả việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh ngày càng nâng cao. Thể hiện tốt vai trò là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, tạo động lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH của tỉnh nhà.

Những kết quả đó đã đóng góp to lớn vào những thành tựu của tỉnh giai đoạn 2016-2021 trên tất cả các lĩnh vực của đời sống KT-XH, tạo tiền đề quan trọng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm (2020-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đã đề ra. Nhân dịp này, HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những đóng góp quan trọng của các cơ quan trong bộ máy chính quyền, cơ quan tư pháp và Ủy ban MTTQVN các cấp trong 5 năm qua.

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, cũng còn những mặt hạn chế, yếu kém cần tập trung khắc phục, đó là:

Đối với HĐND tỉnh: Việc quyết định một số vấn đề về cơ chế, chính sách có lúc chưa sát với thực tiễn và khả năng nguồn lực, dẫn đến khó khăn, lúng túng trong tổ chức thực hiện. Hiệu quả hoạt động giám sát của HĐND tỉnh chưa đáp ứng yêu cầu đặt ra; việc giám sát, đôn đốc thực hiện chính sách pháp luật và nghị quyết của HĐND tỉnh, thực hiện kiến nghị sau giám sát, thực hiện kết luận của Chủ tọa kỳ họp, thực hiện lời hứa của UBND tỉnh, các cấp, ngành chưa được thường xuyên, thiếu quyết liệt. Hoạt động giám sát của Tổ đại biểu, của cá nhân từng đại biểu HĐND tỉnh còn hạn chế. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn chưa thật sự sôi nổi, vẫn còn tâm lý ngại va chạm trong hoạt động chất vấn, giám sát. Sự phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, các ban của HĐND tỉnh với UBND tỉnh và các cơ quan hữu quan có lúc chưa nhịp nhàng, ảnh hưởng đến chất lượng, tiến độ trong việc thực hiện một số nhiệm vụ chung. Hoạt động tham mưu, giúp việc và phục vụ của bộ máy Văn phòng HĐND tỉnh có lúc còn thiếu tính chuyên nghiệp; việc gửi tài liệu để phục vụ kỳ họp chưa bảo đảm thời gian theo quy định.

Đối với sự chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh: có 3/21 chỉ tiêu KT-XH chủ yếu không đạt kế hoạch đề ra. Kinh tế tăng trưởng còn chậm; năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao; chất lượng nguồn nhân lực, năng suất lao động còn thấp; kết cấu hạ tầng ở một số khu vực thiếu đồng bộ; đời sống người dân một số vùng còn khó khăn; một số hạn chế trên lĩnh vực giáo dục, đào tạo, khoa học, công nghệ, y tế, văn hóa, xã hội, quản lý tài nguyên, môi trường chậm được khắc phục. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo có lúc, có nơi chưa tích cực, một số vụ việc chậm trễ, kéo dài, có việc có biểu hiện đùn đẩy trách nhiệm; công tác thanh tra, kiểm tra còn chồng chéo; công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí hiệu quả chưa cao. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, cải cách tư pháp có mặt còn hạn chế. Kỷ cương, kỷ luật có nơi, có lúc chưa nghiêm; tội phạm và tệ nạn xã hội còn biểu hiện diễn biến phức tạp.

Đối với hoạt động của các cơ quan tư pháp: chất lượng điều tra, truy tố, xét xử có mặt chưa đáp ứng yêu cầu của cải cách tư pháp; công tác phối hợp trong công tác điều tra, truy tố, xét xử một số vụ án chưa kịp thời, thiếu chặt chẽ; vẫn còn có vụ án bị sửa, bị hủy do lỗi chủ quan của thẩm phán; công tác phối hợp thiếu đồng bộ, giải quyết một số vụ án tranh chấp dân sự thiếu kịp thời làm phát sinh đơn, thư khiếu nại, tố cáo, ảnh hưởng nhiệm vụ chính trị địa phương.

Hoạt động của MTTQ có lúc, có nơi chưa hiệu quả. Công tác phối hợp giữa MTTQ với chính quyền địa phương trong công tác vận động quần chúng có lúc chưa chặt chẽ, thiếu linh hoạt, nhất là trong phối hợp xử lý các vụ việc phức tạp nảy sinh ở cơ sở; nắm bắt tình hình nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Kính thưa quý vị đại biểu,

Từ thực tiễn hoạt động 5 năm qua, tại kỳ họp, các đại biểu đã tích cực thảo luận, phân tích làm rõ nguyên nhân của những kết quả đạt được, những hạn chế, yếu kém và rút ra những bài học kinh nghiệm quý báu cho hoạt động HĐND tỉnh nhiệm kỳ tới. Sau kỳ họp này, tôi đề nghị đề nghị các cấp, các ngành tập trung thực hiện tốt một số công việc trọng tâm sau:

Thứ nhất, Thường trực HĐND, UBND, các ban HĐND, đại biểu HĐND tỉnh tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình cho đến kỳ họp thứ nhất, HĐND tỉnh khóa XVIII theo quy định pháp luật; chủ động nắm bắt tình hình KT-XH ở địa phương và các công tác khác để góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh khóa XVII.

Thứ hai, Thường trực HĐND, các ban HĐND, UBND, Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Ủy ban MTTQVN tỉnh nghiên cứu, tiếp thu các ý kiến của đại biểu dự họp để hoàn thiện báo cáo tổng kết đã trình bày tại kỳ họp, đồng thời có biện pháp khắc phục kịp thời những tồn tại, hạn chế, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động trong thời gian tới.

Thứ ba, để tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ của HĐND tỉnh khóa XVII và chuẩn bị cho hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVIII, HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN, UBND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ quyền hạn của mình phối hợp chặt chẽ trong việc triển khai tích cực công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm để sự kiện chính trị trọng đại này diễn ra dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân. Đối với các vị đại biểu HĐND tỉnh trên mỗi cương vị công tác của mình, tích cực tham gia công tác chuẩn bị bầu cử, giám sát hoạt động bầu cử và tuyên truyền cho công tác bầu cử.

Thứ tư, theo quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương, kỳ họp thứ nhất HĐND khóa mới được triệu tập chậm nhất là 45 ngày kể từ ngày bầu cử đại biểu HĐND. Nội dung trọng tâm của kỳ họp là bầu các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, các ban HĐND và một số công tác nhân sự khác theo thẩm quyền. Do đó, đề nghị các cơ quan liên quan cần chủ động chuẩn bị tốt về nội dung, bảo đảm cho kỳ họp thứ nhất HĐND khóa XVIII diễn ra thành công tốt đẹp.

Kính thưa các vị đại biểu

Đến tại thời điểm này, HĐND tỉnh đã cơ bản hoàn thành chương trình hoạt động toàn khóa, đáp ứng vai trò là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân. Nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh khóa XVII đang dần kết thúc.Thành công trong hoạt động của HĐND nhiệm kỳ 2016-2021 cũng như những thành tựu quan trọng, toàn diện và nổi bật mà tỉnh đạt được 5 năm qua là quá trình phấn đấu liên tục, bền bỉ của Đảng bộ, nhân dân, LLVT tỉnh; là sự kế thừa, tiếp nối qua nhiều nhiệm kỳ và mang đậm dấu ấn trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Thường trực HĐND, UBND, các thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; là tinh thần trách nhiệm, gắn bó mật thiết với cử tri, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị chính đáng của cử tri để phản ánh với HĐND tỉnh; tích cực nghiên cứu, tham gia quyết định các chủ trương, nhiệm vụ, giải pháp, cơ chế, chính sách để phát triển toàn diện KT-XH của tỉnh của các vị đại biểu HĐND tỉnh. HĐND tỉnh đánh giá cao, trân trọng cảm ơn những đóng góp quý báu của các đồng chí lãnh đạo, các vị đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và mong muốn tiếp tục nhận được sự đóng góp tâm huyết, kinh nghiệm xây dựng, phát triển địa phương của các đồng chí.

Dù trong mỗi đại biểu vẫn còn có những băn khoăn, trăn trở về những việc chưa làm được, nhất là giải quyết các kiến nghị của cử tri và nhân dân, nhưng với kết quả trong nhiệm kỳ qua, mỗi một đại biểu đã thực sự cố gắng phấn đấu, đóng góp sức lực, trí tuệ của mình trong thực hiện trách nhiệm của người đại biểu nhân dân. Thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi chân thành cảm ơn và nhiệt liệt chúc mừng các vị đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII đã hoàn thành trọng trách của mình trong nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả hoạt động của nhiệm kỳ qua là bài học kinh nghiệm cho các vị đại biểu tái cử và đại biểu khóa mới hoàn thành trách nhiệm đại biểu HĐND trước tỉnh và cử tri, nhân dân.

HĐND tỉnh cũng xin ghi nhận và cảm ơn đội ngũ cán bộ, công chức của Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan có liên quan, các cơ quan thông tấn, báo chí… đã tham mưu, phục vụ, thông tin kịp thời các hoạt động của HĐND, đồng hành cùng HĐND tỉnh trong suốt nhiệm kỳ qua.

Nhân dịp này, thay mặt HĐND tỉnh, tôi xin chân thành cảm ơn sự lãnh đạo sâu sát, thường xuyên của Trung ương và Tỉnh ủy; sự chấp hành HĐND tỉnh rất nghiêm túc của UBND tỉnh; tinh thần cộng tác phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của Đoàn ĐBQH tỉnh, các cơ quan tư pháp, Ủy ban MTTQVN tỉnh và các tổ chức thành viên, các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp; các bậc lão thành cách mạng, cử tri, nhân dân trong tỉnh đã đồng hành, ủng hộ, giúp đỡ để HĐND tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trước cử tri và nhân dân.

Trong những ngày tháng 4 lịch sử này, nhân dịp kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động 1-5, thay mặt lãnh đạo tỉnh, tôi xin gửi lời thăm hỏi, tri ân, lời cảm ơn chân thành đến các anh hùng liệt sỹ, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT, các thế hệ cán bộ lãnh đạo, chiến sỹ, các cựu quân nhân, các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với nước và các thế hệ cán bộ, công nhân, người lao động đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, thách thức để chung tay xây dựng tỉnh Quảng Bình ngày càng phát triển, giàu đẹp, văn minh.

HĐND tỉnh kêu gọi các cấp, ngành, LLVT, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng, bản lĩnh kiên cường, khát vọng vươn lên của con người và quê hương Quảng Bình, chung sức, đồng lòng, năng động, sáng tạo, tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, ra sức thi đua, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVII, trước mắt là tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và phấn đấu hoàn thành toàn diện nhiệm vụ KT-XH năm 2021.

Với tinh thần đó, thay mặt Chủ tọa kỳ họp, tôi xin tuyên bố bế mạc Kỳ họp thứ 20, kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 của HĐND tỉnh khóa XVII.

Xin chúc các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!

(*) Tít bài Tòa soạn rút ý từ nội dung bài phát biểu.

Nguồn Quảng Bình: http://www.baoquangbinh.vn/chinh-tri/202104/dong-long-sang-tao-vuot-qua-thach-thuc-thuc-hien-thang-loi-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang-va-nghi-quyet-dai-hoi-dang-bo-tinh-lan-thu-xvii-2188425/