Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Động lực cho thị trường BĐS Việt Nam phát triển

Báo Pháp Luật TP.HCM
Gốc

Chính nguồn đầu tư nước ngoài (ĐTNN) đã tạo ra làn sóng đầu tư BĐS mạnh mẽ để đến nay, chúng ta đã có hàng loạt những...

Nguồn PLO: http://diaoconline.vn/web/tintuc/tintucdiaoc/2008/01/30/035524/5711