Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Đồng Nai: 31/32 khu công nghiệp đã xây dựng nhà máy xử lý nước thải

Là một trong những tỉnh dẫn đầu cả nước về phát triển các khu, cụm công nghiệp, nhưng nhiều năm qua Đồng Nai không xảy ra sự cố lớn về môi trường trong sản xuất...

Theo Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai, nhờ việc thực hiện đồng bộ các giải pháp, đến nay 31/32 khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đang hoạt động đã hoàn thành xây dựng nhà máy xử lý nước thải, hơn 1.200 DN thực hiện đấu nối và khoảng 77% nước thải (gần 100 ngàn m3/ngày đêm) trong sản xuất công nghiệp được đưa về khu xử lý nước thải tập trung.

Về khí thải, hiện nay hầu hết các DN, cơ sở sản xuất đều trang bị hệ thống lọc, khử không khí theo yêu cầu. Ngoài ra, Sở TN-MT tỉnh Đồng Nai cho lắp đặt ít nhất 4 vị trí quan trắc ở mỗi khu, cụm công nghiệp nhằm kiểm soát môi trường không khí.

Hiện nay hầu hết các DN, cơ sở sản xuất ở Đồng Nai đều trang bị hệ thống lọc, khử không khí theo yêu cầu. Ảnh: MS.

Đồng Nai đang tiếp tục đưa ra chính sách cương quyết hơn nhằm bảo vệ môi trường và đảm bảo cho việc phát triển bền vững. Đó là chỉ cho phép mở rộng khu công nghiệp khi đảm bảo điều kiện về môi trường; hạn chế thu hút đầu tư các ngành nghề có nguy cơ ô nhiễm môi trường cao; đầu tư lắp đặt các trạm quan trắc tự động nước thải, khí thải để đảm bảo kiểm soát chất lượng nguồn nước, không khí ra môi trường.

MINH SÁNG

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/dong-nai-31-32-khu-cong-nghiep-da-xay-dung-nha-may-xu-ly-nuoc-thai-d269875.html