Đồng Nai: 5.000 hộ nghèo hưởng lợi từ dự án

Gốc
Đó là Dự án khuyến nông cho hộ nghèo thực hiện trong 4 năm (2012-2015) trên phạm vi 10 huyện, thị thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai (trừ TP.Biên Hòa).

Thông qua việc tập huấn và thực hiện mô hình sản xuất nông nghiệp, dự án sẽ trang bị kiến thức, chuyển giao tiến bộ khoa học – kỹ thuật cho người nghèo, hộ nghèo để góp phần giải quyết việc làm nâng cao thu nhập. Theo dự án, sẽ có 5.000 hộ nghèo hưởng lợi từ dự án này. Trong số này, có 1.480 hộ được hỗ trợ giống, vật tư để sản xuất nông nghiệp. Đặc biệt, chú trọng ưu tiên cho vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc bản địa.

Cao Thuyên

Tin nóng

Tin mới