Đồng Nai cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh

Gốc
Từ năm 2014 đến nay, chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) của tỉnh Đồng Nai luôn giữ vững vị trí thứ ba và thứ tư cả nước. Đây là kết quả của những nỗ lực trong cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính.

Giải quyết thủ tục hành chính cho người dân tại Trung tâm hành chính công tỉnh Đồng Nai. Ảnh: NGỌC THƯ

Tỉnh đã áp dụng nhiều giải pháp mới, cách làm hay như thành lập trung tâm hành chính công; triển khai tổng đài dịch vụ công 1022; thực hiện mô hình “phi địa giới hành chính” trong thực hiện các thủ tục hành chính; ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin… Từ đó góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, gia tăng mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với cơ quan nhà nước.

Hiện nay, tỉnh đã thực hiện chuẩn hóa bộ thủ tục hành chính của tất cả các ngành. Theo đó, có 1.689 thủ tục hành chính được áp dụng tại ba cấp chính quyền; trong đó cấp tỉnh có 1.348 thủ tục, cấp huyện có 244 thủ tục, cấp xã có 97 thủ tục. Các thủ tục hành chính, dịch vụ công được công khai tại bộ phận một cửa trên các trang thông tin điện tử để người dân và doanh nghiệp biết, thực hiện. Từ tháng 5-2017, Trung tâm hành chính công tỉnh đi vào hoạt động, đã phát huy hiệu quả trong giải quyết hơn 117.000 hồ sơ của người dân, doanh nghiệp được giải quyết, trong đó tỷ lệ đúng hạn đạt 96,6%. Qua kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp cho thấy có đến 99,8% người dân hài lòng. Không những chỉ số PAR INDEX được giữ vững mà chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đồng Nai cũng được cải thiện từng năm. Năm 2014 chỉ số PCI của Đồng Nai xếp hạng 43 trong số 63 tỉnh, thành phố, đến năm 2017, vượt lên hạng 26 trong số 63 tỉnh, thành phố.

* Năm học 2018-2019, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Vĩnh Long tập trung triển khai năm nhiệm vụ chủ yếu. Trong đó, rà soát, quy hoạch, phát triển mạng lưới cơ sở giáo dục; nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; đổi mới chương trình giáo dục mầm non, phổ thông và đẩy mạnh định hướng nghề nghiệp, phân luồng trong giáo dục phổ thông; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ, nhất là Tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy, học và quản lý giáo dục.

Vĩnh Long tiếp tục thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình, nội dung giáo dục theo hướng toàn diện, tích hợp các hoạt động gắn với nâng cao hiệu quả phân luồng hướng nghiệp; tăng cường giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống và ý thức chấp hành pháp luật cho học sinh; nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa và huy động mọi nguồn lực chăm lo phát triển giáo dục và đào tạo; xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, chất lượng. Các địa phương quan tâm xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo cơ sở vật chất trường học, trong đó ưu tiên các hạng mục công trình phòng học, thư viện, nhà vệ sinh, công trình nước sạch, nhà ăn, phòng ở cho học sinh nội trú, học sinh bán trú, nhằm nâng cao chất lượng dạy và học. Tiếp tục đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với giáo dục mầm non, chống bạo hành trẻ và giải quyết tình trạng thiếu giáo viên.

Đối với giáo dục phổ thông, tỉnh chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới, nhất là đối với lớp 1; nâng cao chất lượng công tác thi, kiểm tra đánh giá nhất là kỳ thi THPT quốc gia; đa dạng hóa nội dung, chương trình, bồi dưỡng giáo dục thường xuyên, góp phần xây dựng xã hội học tập. Mạng lưới trường, lớp tiếp tục được củng cố theo hướng từng bước hoàn thiện, cơ bản đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh và tăng quy mô đầu tư xây dựng trường học đạt chuẩn. Hiện nay, toàn tỉnh có 49,5% trường đạt chuẩn quốc gia.

PV và TTXVN