Đồng Nai chậm ban hành đơn giá bồi thường cây trồng

Trên địa bàn Đồng Nai hiện có hàng loạt dự án phải thu hồi đất để triển khai. Tuy nhiên, do thiếu đơn giá bồi thường đối với cây trồng nên nhiều dự án bị ách tắc, nếu không sớm tháo gỡ sẽ gây ra nhiều hệ lụy.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dong-nai-cham-ban-hanh-don-gia-boi-thuong-cay-trong-52646.htm