Theo Quyết định 333 ngày 11/2/2009 của UBND tỉnh Đồng Nai có 76 doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường (trên 50 đơn vị gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng).

Trong quyết định trên, UBND tỉnh Đồng Nai cho thời hạn đến ngày 10/9, các doanh nghiệp này phải xây dựng được phương án khắc phục ô nhiễm. Thời hạn đã qua hơn 1 tháng, mới có 51 doanh nghiệp đưa ra được phương án khắc phục. Một số doanh nghiệp nằm trong danh sách đen vì ô nhiễm nghiêm trọng từ tháng 2/2009, nhưng đến nay vẫn chưa có phương án khắc phục như: Công ty cổ phần Công nghiệp gốm sứ Taicera, Công ty cổ phần Gạch men V.T.C (KCN Gò Dầu), Công ty cổ phần Thực phẩm Ava (KCN Tam Phước), Công ty UL Hwa Việt Nam (KCN Loteco), Công ty cổ phần Gạch men Chang Yih, Công ty Thiết bị vệ sinh Ceasar Việt Nam (KCN Nhơn Trạch 1), Công ty cổ phần Heo Phú Sơn... Bên cạnh đó, mới có 32,2% KCN có hệ thống xử lý nước thải (XLNT) tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường. Dự kiến trong quí 4-2009 có thêm 8 KCN đưa vào vận hành hệ thống XLNT và 3 KCN khởi công xây dựng. Vì vậy, mỗi ngày vẫn có hàng chục ngàn mét khối nước thải chưa qua xử lý được xả thải ra môi trường. Theo quy định, đến 31/12, các doanh nghiệp phải hoàn thành hệ thống XLNT đạt tiêu chuẩn nếu không sẽ bị đình chỉ hoạt động. Tuy nhiên, theo đánh giá của Sở TN&MT Đồng Nai thì rất nhiều doanh nghiệp, cơ sở sẽ không hoàn thành đúng thời hạn. Trước tình hình này, UBND tỉnh Đồng Nai yêu cầu Sở TN&MT khẩn trương đôn đốc việc hoàn thành các nhà máy XLNT tập trung tại các KCN; cùng với Ban quản lý các KCN tích cực hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với các đơn vị thu gom, xử lý các chất thải nguy hại, có lộ trình sớm đưa các doanh nghiệp ra khỏi danh sách gây ô nhiễm môi trường. Đồng thời, Sở Xây dựng nhanh chóng có quy hoạch cụ thể các khu bãi rác tập trung tại các huyện nhằm hạn chế phát sinh bãi rác tự phát, đảm bảo vệ sinh môi trường; thắt chặt công tác quản lý đối với những doanh nghiệp thu gom rác thải (đặc biệt là rác thải nguy hại) cả trong và ngoài tỉnh Đồng Nai