Đồng Nai có 28 tổ chức khoa học - công nghệ

Gốc
Tính đến nay, Đồng Nai có 28 tổ chức khoa học - công nghệ (KH-CN) đã được Sở KH-CN cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH-CN. Trong đó có 18 tổ chức công lập và 10 tổ chức ngoài công lập.

Các tổ chức ngoài công lập chủ yếu thực hiện các dịch vụ như: kiểm nghiệm, kiểm định, tư vấn, đào tạo, tập huấn về KH-CN, chuyển giao công nghệ...

Hải An