Đồng Nai còn gần 171,3 ngàn ha đất lâm nghiệp

Gốc
Theo UBND tỉnh, Đồng Nai hiện còn gần 171,3 ngàn ha đất lâm nghiệp nằm ở 10 địa phương (riêng H.Thống Nhất không có đất lâm nghiệp). Diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh chiếm khoảng 29,21% đất tự nhiên của tỉnh. 4 địa phương có diện tích đất lâm nghiệp nhiều là H.Vĩnh Cửu với gần 72,1 ngàn ha, H.Tân Phú trên 46,6 ngàn ha, H.Định Quán hơn 35,3 ngàn ha, H.Xuân Lộc trên 11,6 ngàn ha.
0:00 / 0:00
0:00

Rừng ngập mặn ở H.Nhơn Trạch

Trên đất lâm nghiệp được phân loại thành đất của 3 loại rừng là: rừng đặc dụng, rừng phòng hộ và rừng sản xuất. Trong đó, diện tích đất rừng đặc dụng là gần 102,3 ngàn ha, đất rừng phòng hộ hơn 33,8 ngàn ha, đất rừng sản xuất gần 35,2 ngàn ha. Hiện nay, Đồng Nai là nơi còn giữ được nhiều đất rừng nhất khu vực Đông Nam bộ. Do tỉnh đã có chính sách đóng cửa rừng hơn 20 năm, vì thế Đồng Nai là khu vực có nhiều rừng tự nhiên và đa dạng sinh học rất phong phú, có nhiều loài động vật, thực vật nằm trong Sách đỏ của thế giới và Việt Nam.

Hương Giang

Nguồn Đồng Nai http://www.baodongnai.com.vn/kinhte/202102/dong-nai-con-gan-1713-ngan-ha-dat-lam-nghiep-3044764/